Nieuws no image

Gepubliceerd op 13 juni 2005 | door Redactie

0

Jirnsum Online, waar zijn die zoal mee bezig?

De redactie van Jirnsum Online bestaat momenteel uit 3 personen. De meeste artikelen komen van de hand van Sije Bennie Dijkstra en Richtsje Stornebrink. Rienk de Vries springt zo nu en dan bij. Behalve het schrijven van artikelen houdt de redactie zich ook bezig met overige informatie die op de site te vinden is zoals informatie over dorpsvoorzieningen, peilingen, de voetbalpool en tijdelijke initiatieven zoals de fotowedstrijd die jaarlijks in de vakantie wordt georganiseerd.
De doelstelling om minimaal 2 artikelen per week te plaatsen wordt steeds ruimschoots gehaald. De nieuwswaarde is de ene keer wat hoger dan de andere keer, maar op deze manier zorgen we er wel voor dat de site regelmatig wordt bezocht. De bezoekersaantallen zijn hoog en zelfs nog stijgende zoals uit onderstaande grafiek blijkt.

Sinds de lancering van de site begin 2002 kunnen we gemiddeld rekenen op zo’n 4500 bezoeken per maand (surf je binnen 30 minuten meerdere malen naar jirnsum.com dan wordt dat als 1 bezoek geteld). Kijken we naar de eerste vijf maanden van 2005 dan is dat aantal zelfs 7000. Alle bezoeken opgeteld zijn we hard op weg naar de 200.000.

behalve een redactie moet de site natuurlijk ook in technische zin worden onderhouden. Op dit gebied hebben we momenteel te kampen met onderbezetting. Het in de lucht houden van de website is geen probleem maar voor het uitbreiden van de site, en dan doelen we met name op de pagina’s van bedrijven en verenigingen, is onvoldoende mankracht beschikbaar. Momenteel wordt het technische gedeelte verzorgt door Bas Blaauw en Rienk de Vries. We zijn inmiddels in gesprek met een kandidaat om deze jongens te helpen maar als u nog iemand weet met de nodige technische kennis van websites dan houden wij ons aanbevolen!

Met penningmeester Signhild Moerland zitten we momenteel op een bezetting van 5 personen terwijl dit voorheen altijd 6 of 7 was. In de ruim drie jaar die we nu bezig zijn hebben er in totaal 11 personen in de commissie gezeten. Van de huidige leden zijn alleen Sije Bennie, Rienk en Bas vanaf de oprichting in 2002 lid van de commissie. Voor meer details over de historie kunt u terecht op onze eigen pagina welke te bereiken is via menu-optie Voorzieningen -> Internet.

Behalve met Internet zijn we sinds een half jaar ook bezig met het geven van computercursussen onder de naam "Kat en Mûs". In maart, april en mei hebben in totaal 24 Jirnsumers het certificaat "Kennismaking met de PC, internet en email" verdiend. Aangezien het aantal aanmeldingen voor deze cursus veel hoger lag dan we konden bedienen, wordt de cursus in het najaar van 2005 nog enkele malen gegeven. De cursisten die zich al hebben aangemeld krijgen voorrang maar er is zeker ook nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Hiervoor adviseren wij u de berichtgeving in de Stim fan Jim (juli editie) en deze website nauwlettend te volgen want we hanteren het principe vol is vol!
Behalve deze kennismakingscursus gaan we ook wat meer specifieke cursussen inplannen zoals "Tekstverwerking met Word" (4 avonden), "Internet en Email" (4 avonden) en bij voldoende aanmeldingen wellicht de kortere cursussen "Rabobank internetbankieren" en "Digitale fotos bewerken en printen".

Gezamelijk opdrachten maken

Van elkaar leren

Een mooie cursusruimte, prima

apparatuur en kundige begeleiding

Samenvattend kunnen we stellen dat we, afgezien van de onderbezetting op technisch vlak, goed op koers liggen. Natuurlijk staan we ook altijd open voor nieuwe initiatieven. Heeft u nog een suggestie hoe we het computer- en internetgebruik onder Jirnsumers verder kunnen stimuleren? Stuur dan een mail naar info@jirnsum.com
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen