Nieuws no image

Gepubliceerd op 9 juni 2003 | door Redactie

0

Jirnsum yn Pinksterpronk …“What a wonderful world”…

Op diverse lokaties exposeerden zeven amateur- en professionele Jirnsumer kunstenaars. (zie ook de vooraankondiging van 26 april op deze site).
De opening was bijzonder feestelijk Onder de stralende zon, met Afrikaanse muziek door de Djembee-groep “DeTrommenfriezen” uit Beetsterzwaag en de gastvrij wapperende dorpsvlag op de kerktoren, werden zaterdag 7 juni genodigden en belangstellenden welkom geheten.
De opening, die werd verricht door de secretaresse van Plaatselijk Belang, Baukje Terwisscha van Scheltinga, vond plaats bij de toegangsdeuren van de Ned. Herv. kerk.

In haar openingswoord lichtte Baukje een klein tipje van de sluier op over de totstandkoming en het doel van het keunstpaad. Op initiatief van Grietje de Vries-Sikkema hebben zeven kunstenaars hun artistieke kwaliteiten gebundeld en elkaar geïnspireerd, om zodoende een breed publiek in de regio en daarbuiten bekend te maken met de diversiteit van kunst in Jirnsum.
De talrijk aanwezige toehoorders op het overvolle kerkepad kregen het advies:
“Foardat jim nei binnen gean in goede rie: jou jim eagen goed de kost, want efter elk detail sit in ferhaal, mar je sjogge der samar oerhinne. Oer alles is wol sa goed neitocht… Lit jim ynformearje en praat mei de froulju. Gean der dus echt net te hurd bylâns. En oars komme jim moarn of oare moarn noch ris te sjen.”


foto:Yorin de Jong

Omdat in dit geval beelden meer vertellen dan woorden, wordt van een van de werkstukken van iedere exposant, behalve de tekst, ook een afbeelding geplaatst.

De centrale startplaats van de route is in de Ned. Herv. Kerk, waar JET MEIJER-MONSMA en GRIETJE DE VRIES-SIKKEMA hun driedaags domicilie hebben. In deze lokatie is van elk van de zeven deelneemsters een werkstuk te zien, waarmee Grietje de Vries een dialoog met natuurlijke materialen aangaat.
Wat een verrassingen, wat een veelzijdigheid. Wat een durf ook om op de kerkvloer met de reusachtige, grof gevormde en boomstronkachtige houtsculptuur van Willy van Harten een dialoog aan te gaan met het ragfijne witte gipskruid.
Wellicht gevoed door het aanwezig zijn in een godshuis, doet het denken aan een dialoog tussen David en Goliath.
Of…. de eenvoud van een strakke schouw, met daarboven een quilt met fraaie kleurschakeringen van Jet Meijer, met op de schouw glazen accubakken met gekleurd water, die een extra dimensie geven aan de quiltkleuren.

In de kerk zijn ook de eigen werken van Grietje en Jet te bewonderen.
Het koor van de kerk is bevolkt door zeven gestileerde, feestelijk geklede damesfiguren. De basiskledij hiervan is mogelijk gemaakt door de stoffenleverancier en sponsor Jan Sikkes.


Kijkobject experimenteel bloemwerk Grietje de Vries

De accessoires, als topjes, hesjes, sieraden, hoeden, enz. waren meesterlijke resultaten van het werk van Grietje de Vries, door toepassingen en het gebruikmaken van natuurlijke materialen als populieren- en beukenbladeren, wilgenkatjes, judaspenning, schelpen, enz.
In een nostalgisch ingericht muziekhoekje in een diakenenbank maakt zij duidelijk dat haar werk is geïnspireerd op de op CD te beluisteren muziek van Louis Armstrong:
….Yes I think to myself, what a wonderful world…

Sfeerverhogend in het kerkgebouw met de witte muren, zijn de acht quilts van Jet Meijer-Monsma, in diverse afmetingen, variërend van 60 x 60 cm. tot 2 x 2 meter.
De perfecte kleurencombinaties en meetkundige vormen, sfeervol belicht, waren een lust voor het oog.


Quilt: Nacht Jet Meijer

Na de lokatie op het Suderein volgen twee exposities in het “dorpscentrum” aan de Wide Steech. Het interieur in de DOOPSGEZINDE KERK is omgetoverd in Galerie “Arts of Hearts” van WILLY VAN HARTEN. Op de witte kubussen komen de door haar geëxposeerde objecten, zoals de imposante hout-sculpturen, natuurobjecten en keramiek prachtig tot hun recht.


Eiken torso Willy van Harten

In de bovenzaal (die onlangs een ware metamorfose heeft ondergaan) van café DE FANTAST exposeert JOPIE DE JONG-HETTINGA o.a. haar, van eerdere exposities bekende, bloemen-aquarellen in tere pastelkleuren. Ze hebben overigens gezelschap gekregen van schilderijen met wat sterkere kleuren en belijningen (w.o. ook acrylschilderijen). Mooie voorbeelden zijn
“Het Staphorster hoekje” en het “Noorse Drieluik”.


Het Staphorster hoekje. Jopie de Jong-Hettinga

Wat deze kunstroute zo aantrekkelijk maakt is de veelzijdigheid en verscheidenheid van het gebodene. Van het zo bekende en vertrouwde Vingerhoedskruid, de irissen, de Oostindische kers van Jopie, voert de route naar de meest noordelijke lokatie (de voormalige R.K.-basisschool)
van MARIëL DENTERS. Een wereld van verschil. Benieuwd naar de resultaten van de aangekondigde gemengde technieken op papier, acryl, gewassen inkt, komen we terecht in een omgeving van opmerkelijke, mysterieuze, facinerende en toch boeiende personages.
Een opmerking van een bezoeker:”Ik mis op bijna al je schilderijen de ogen” slaat de spijker op de kop en de uitleg van Mariël verheldert vele onbeantwoorde vragen en gevoelens. De ogen – de mirrors of the mind – weerspiegelen in haar werk juist het innerlijk. Het gaat niet om de buitenkant, “maar mijn bedoeling is”, volgens de kunstenares, “dat het gevoelens oproept en emoties losmaakt”.
Niet het extraverte, maar het introverte karakter wordt zichtbaar, maar blijft ingetogen en omfloersd. Ze zijn naamloos, de schilderijen met de vele gezichten, verdriet, wanhoop, beschadigd, maar toch: Indrukwekkend !


Mariël Denters

In haar eigen werkruimte, de Foto-Art-Uitleen toont fotograaf ANJA ZWANENBURG een bijzondere foto-collectie, digitale fotokunstwerken en –collages.
Het is dus maar het topje van de ijsberg dat passanten krijgen te zien als ze voorbij de etalage van de voormalige bakkerswinkel van “Bon Espoir” komen. “Bon, très bon”, verrassend, speels, geestig en vooral boeiend om naar te kijken zijn de “producten” van Anja, met haar geheel andere bedrijfstak dan haar voorganger.
Bij binnenkomst gaan waarschijnlijk de meeste bezoekers raden naar de dorpen op een collage van 20 kerktorens in de omgeving. En dat is nog maar het begin. Een opmerkelijk resultaat van digitale foto-art is de combinatie van tegenstellingen op onderstaande foto:
de ingetogenheid van de Thaise Boeddha en de uitbundig op Friese klei groeiende Berenklauw.


foto: Anja Zwanenburg

In diverse vooraankondigingen wordt bekend gemaakt dat schilderes FOKJE DE JONG PEANSTRA haar werken – aquarel-, acryl- en gemengde technieken – exposeert in haar eigen atelier-aan-huis aan de Gravinnewei. Kennelijk een te beperkte ruimte voor het (gedeeltelijke) oeuvre van deze Jirnsumer kunstenaar, want Otto en Fokje de Jong hebben daarbij ook hun hal, woonkamer, tuin en carport – compleet met looproute – gebruikt voor een gastvrij onthaal voor de bezoekers. Een droomhuis met gezellig en weldoordacht ingerichte hoekjes en opstellingen met schilderijen, kaarten, gecombineerd met verzamelde keramische voorwerpen.


Blijheid. Fokje de Jong-Peanstra

De looproute eindigt via de tuin, achterom naar de carport en sluit af met een uitgesproken (Mid)Fryslân-gehalte; de bezoekers worden uitgeleide gedaan door enkele schilderijen van Fryske dorpsgezichten en een “doek” met het Simmer 2000-liet, geschreven door de Redúster dichteres Boukje Wijtsma.

De keunstroute begon met de wereldberoemde song van Louis Armstrong, die zich verwondert en verheugt: ….Yes, I think to myself, what a wonderful world….
En eindigt dicht bij huis, het Fryslân dat….
libbet as in hert, de wide loften, it baarnende fjoer yn minsken, de taal, de âlde toer, de fiere lûden, de
flagge op ‘e toer, it fee dat stiet te pronkjen, de sinne oer it waad, it nijs dat as diggelfjoer giet. De woorden, gezongen door Armstrong en geschreven door Baukje Wijtsma. Er zit een wereld tussen, maar toch ook weer zo treffend gelijk.
Houden van alles wat de natuur biedt, van de omgeving. Wat een voorrecht als het sommige mensen gegeven is om dat door te geven aan anderen met hun handen, hun ogen, hun stem, hun woorden.
Jirnsum was er dit deze Pinksterdagen een voor zichzelf sprekend voorbeeld van.
Het was genieten.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen