Nieuws no image

Gepubliceerd op 31 maart 2004 | door Redactie

0

Jirnsumers deponeerden tientallen klachten

Jirnsum was goed voor 66 klachten. De in grootte vergelijkbare dorpen klaagden minder. Zo gingen er vanuit Aldeboarn 40 klachten richting Grou, de Reduzumers trokken 51 keer aan de bel en de inwoners van Wergea bezorgden de sector WWR 35 meldingen.

De volgende klachten werden door de Jirnsumers bij de gemeenteambtenaren gedeponeerd:
– onderhoud bruggen > 1
– groot straatwerk > 2
– onderhoud groen/sloten > 20
– bebording > 4
– riolering > 11
– klein straatwerk > 7
– afval > 11
– reiniging > 5
– ongedierte > 3
– diversen > 2

Opvallend is de toename van het aantal klachten in 2003 ten opzichte van 2002. In 2002 kwamen er bij de gemeente totaal 574 klachten binnen. Afgelopen jaar klaagden de inwoners van Boarnsterhim maar liefst 858 keer. Een toename van 50%. De Jirnsumers klaagden in 2002 56 keer.

* Aan de burgemeester wordt opgedragen jaarlijks vanaf 2002 een burgerjaarverslag te maken. Dit is vastgelegd in de nieuwe Gemeentewet, welke is aangepast aan aan de Wet dualisering. In dit verslag moet in ieder geval gerapporteerd worden over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie. Het burgerjaarverslag dient uiteindelijk als instrument om tot verbeteringen te komen.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen