Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 25 februari 2003 | door Redactie

0

Jirnsumers klagen regelmatig over onderhoud openbare ruimte

Aan de burgemeester wordt dus opgedragen jaarlijks vanaf 2002 een burgerjaarverslag te maken. Dit is vastgelegd in de nieuwe Gemeentewet, welke is aangepast aan aan de Wet dualisering. In dit verslag moet in ieder geval gerapporteerd worden over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie. Het burgerjaarverslag dient uiteindelijk als instrument om tot verbeteringen te komen.

In het ontwerp – er worden mogelijk nog aanvullingen toegevoegd – is ook een overzicht geplaatst over ingediende klachten met betrekking tot het onderhoud. De klachten die de burgers indienen komen hoofdzakelijk telefonisch binnen. Vanuit Jirnsum stroomden er 56 klachten binnen bij de sector WWR van de gemeente. En met dat aantal scoort Jirnsum aanmerkelijk hoger dan in grootte vergelijkbare dorpen.

Bijna 45% van de klachten had betrekking op het onderhoud van het groen en de sloten. Ten aanzien van de riolering vielen er 10 klachten te noteren. Over het straatwerk waren resp. 6 (groot straatwerk) en 7 (klein straatwerk) meldingen binnengekomen bij de ambtenaren. De rest had betrekking op het asfaltonderhoud (1), bebording (2), reiniging (1) en ongedierte (4).

De Jirnsumer bevolking heeft niet (formeel) geklaagd over het onderhoud van de sportvelden, over afvalproblemen en over de staat van dienst van de verlichting (lantaarns). Ook werd er geen klacht ingediend over het onderhoud van de begraafplaats. Dit laatste is echter wel door Plaatselijk Belang onder de aandacht van de gemeente gebracht.

Opm.: Klachten over het onderhoud van de openbare ruimte worden in Jirnsum, op verzoek van de inwoners, ook via de dorpsconciërge ingediend.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen