KV Irnsum 050709_A_klasse

Gepubliceerd op 5 juli 2009 | door Redactie

0

KNKB Pupillen jongens A/B klasse d.e.l. 5 juli 2009

…..waarbij het partuur Jehannes Gietema (Exmorra) en Jisse Kemper (Berlikum FR) in de finale te sterk was voor het partuur Evert Pieter Tolsma (Winsum FR) en Rykhelt Smink (Baaium); 5 – 2 (6-2). De 3de prijs was deze middag voor Nick Leistra (Tzummarum) en Ruben Eijzenga (Berlikum FR).

In de B klasse werd er gekaatst met een verliezersronde.

De finale van de winnaarsronde werd gekaatst tussen partuur Wout Zijlstra (Folsgare) & Gabe Sytema (Deinum) en het partuur Mente de Boer (Nijland) & Willem Ruisch (Stiens). Waarbij het eerst genoemde partuur de partij heeft gewonnen. De beide 3de prijzen waren voor de parturen Wessel Miedema (Berlikum) & Rick de Warle (Wjelsryp) en het partuur Edwin Miedema (Peins) & Sander Kuperus (Jorwert).

In de verliezersronde werd de finale gekaatst tussen de parturen Wybren Sjoerd Postma (Engelum) & Cathrinus van Wieren (Ried) en het partuur Roy van den Berg (Grou) & Maurice Paassen (Grou). Het eerst genoemde partuur ging met de 1ste prijs naar huis.

De beide 3de prijzen waren voor de parturen Fedde Okkinga (Arum) & Jan Willem Sinnema (Dronrijp) en Remco Schiphof (St. Jacob) & Niek Boelens (Damwoude).


Winnaars A-klasse

050709_A_klasse


Winnaars B-klasse

050709_B_klasse
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen