KV Irnsum welpen afd

Gepubliceerd op 23 juni 2013 | door Redactie

0

KNKB Welpen Meisjes en Welpen Jongens

Zowel de welpenmeisjes als de welpenjongens kaatsten hun enige afdelingspartij in Jirnsum. Bij de meisjes stonden 7 partuur op de lijst. In de finale kaatste Berlikum tegen Dronrijp. Berlikum (Nienke Zijlstra en Esther de Vries) won deze partij met 5-1 6-4. Dronrijp (Julia Marthine Rienks, Senne Idsardi en Iris Veltman) werden verdiend 2e. De 3e prijs was voor Reahús-Tirns (Anne Baukje Altenburg en Trudie Hoekstra). Zij wonnen van met 5-3 6-2 van Reduzum (Nynke Boersma, Anne Baukje Zijlstra en Baukje Heeringa) 

welpen afd

 

Bij de welpenjongens streden maar liefst 16 partuur om “priis en premie”. Dronrijp en Tzum kaatsten de finale. Na een spannende strijd was het Tzum die aan het langste eind trok. Met 5-4 6-4 wonnen Redmer Cnossen, Robin Benders en Steven Koster van Rutger Kumbangsila, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma. De 3e prijs was voor Ried (Harm vd Ploeg en Bart Pieter Broeders) en Bitgum (Jarig Dijkstra, Yoeri Buiteveld en Jurrit Kuipers) 

welpen jongens afd

Op de d.e.l. lijst bij de welpenjongens stonden 18 partuur op de lijst en  werd er fel gestreden om `priis en premie´. De finale werd gewonnen door partuur 7 (Jitze Floris, Joure en Gosse de Haan, Winsum)Zij versloegen met 5-1 6-4 Tjalle Durk van de Eems, Easterein en Thomas Dijkstra, Berltsum. De derde prijs was voor Jelmer Miedema, Goutum en Werner Iedema, Menaam.

 Bij de welpenmeisjes d.e.l. werd door 8 partuur werd gestreden om de felbegeerde prijzen. Het waren uiteindelijk Femke Terpstra, Wommels en Hanna Siegersma, Minnertsga die de finale met 5-2 6-2 wisten te winnen van Larissa Smink, Makkum en Nadya R. Moufakkir, Reduzum. Om de derde prijs werd gekaatst door Foke Jil Bakker, Jirnsum en Marrit Meijer, Wommels tegen Marije Bodde, Grou en Fenna vd Mark, Britswert. Het laatst genoemde partuur werd winnaar met 5-2 6-4.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen