KV Irnsum 20140615 142100

Gepubliceerd op 19 juni 2014 | door Redactie

KNKB Welpenafdeling en d.e.l.

Om 10 uur werd begonnen met kaatsen in drie velden met in totaal 14 perken. Aan de afdeling voor welpenjongens deden 20 partuur mee.  Bij afdelingspartij voor meisjes stonden 7 partuur op de lijst. Onder prima weersomstandigheden werd er spannend maar vooral ook leuk gekaatst.

Bij de welpenmeisjes afdeling werd om 14.00 uur de laatste bal geslagen. Jirnsum mocht het in de finale opnemen tegen Bolsward. Met 5-3 6-4 trok Jirnsum uiteindelijk aan het langste eind. In eigen dorp kregen zij de krans uitgereikt voor de eerste (en enige) afdelingspartij voor welpenmeisjes. Dit kon niet mooier.

20140615 142100

3

Uitslag Welpenmeisjes afdeling:
1e prijs Jirnsum (Janna Posthumus, Foke Jil Bakker en Senna Keulen)
2e prijs Bolsward (Noa Elzinga, Rixt Blanke, Marije Kuperus)
3e prijs Dronrijp (Iris Veltman, Senne Idsardi, Ilse M. van Beem)

4
Uitslag Welpenmeisjes d.e.l.:
1e prijs: Romy Postma (Winsum) en Iris Oosterbaan (Scharnegoutum)
2e prijs: Maud Looge (Peins) en Frieda Hofman (Hommerts)
3e prijs: Anne D. Dijkstra (Leeuwarden en Marieke Altenburg (Hidaard)

1

Uitslag Welpenjongens afdeling:
1e prijs: Dronrijp 1 (Rutger Kumbangsila, Jorrit Nanninga, Matthijs Renema)
2e prijs: Bitgum 2 (André de Vries, Yoeri Buiteveld, Leon Wijning)
3e prijs: Easterein 1 (Siebo Boersma, Rutger Sijbesma, Redmer Wiersma)

2

Uitslag welpenjongens d.e.l.:
1e prijs: Marten D. Alkema (Dronrijp) en Doede de Jager (Tirns)
2e prijs: Durk Bootsma (Tirns) en Niels Janssen (Easterein)
3e prijs: Jan J. vd Kamp (Nijland) en Gerrit Jan Tolsma (Tzum)
3e prijs: Johan Cnossen (Gauw) en Sjouke Beimers (Bitgummole)
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen