VV Irnsum no image

Gepubliceerd op 9 februari 2009 | door Redactie

0

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District Noord

 

Voetbalverenigingen

– Jeugdcoördinator

 

Heerenveen 4 februari 2009

Uw kenmerk b

Ons kenmerk AvdV

Behandeld door Ab van der Velde

doorkiesnr. 0513-618970

Faxnr. 0513-618908

Onderwerp Voetbalklassen Voortgezet Onderwijs

LET OP: info voetbalklassen voor talentvolle jongens en meisjes die naar
het voortgezet onderwijs gaan! Geef het door!

Beste mevrouw, meneer,

 

Via deze brief willen wij u maar vooral ook uw leden (jongens en vooral ook meisjes) die naar het voortgezet onderwijs gaan informeren over de zogenaamde voetbalklassen van verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs, te weten: OSG Sevenwolden te Heerenveen, het Rölingcollege te Groningen en het Carmelcollege te Emmen.

Wij vragen u dan ook vriendelijk deze brief (eventueel via de trainer(s)) door te geven aan de kinderen die hiervoor in aanmerking komen en geïnteresseerd zijn.
Naast het verzorgen van regulier voortgezet onderwijs hebben deze scholen als LOOT-scholen een ruime expertise in het begeleiden van sport- en topsporttalent. (Top)sport en een goede schoolopleiding gaan hier dus prima samen. In de praktijk betekent dit dat de leerlingen die deel gaan uitmaken van de voetbaltalentenklas per week binnen het lesrooster extra voetbaltrainingen aangeboden krijgen.

 

Omdat leerlingen die in groep 8 zitten binnenkort gaan kiezen voor een vervolgopleiding leek het ons goed u over deze mogelijkheid te informeren. Daarnaast willen wij via deze brief ook diegenen die reeds in klas 1 (of eventueel klas 2) van het voortgezet onderwijs zit, nogmaals informeren.

 

Meer informatie over deze scholen en de voetbalklassen kunt u vinden op de internetsite van deze scholen. Onderaan deze brief vindt u de gegevens.

 

Toelating tot de voetbalklassen vindt plaats op basis van selectie. Alle voor de voetbaltalentenklas aangemelde kinderen moeten aan de voetbaltest meedoen die in de maand maart door de KNVB wordt afgenomen.

Op basis van de beoordeling tijdens die middag én het maximum aantal te plaatsen leerlingen, zal bepaald worden of plaatsing in de voetbalklas mogelijk is.

Daarnaast geldt voor iedereen dat leerlingen alleen geplaatst kunnen worden indien zij voldoen aan de toelatingseisen van de school.

Zo spoedig mogelijk na de selectiemiddag ontvangen alle deelnemers/sters de uitslag van de selectiemiddag.

Planning informatie-avonden:

· Carmelcollege Emmen : 16 maart 2009 om 19.30 uur

· Rölingcollege Groningen : 26 maart 2009 om 19.30 uur

· OSG Sevenwolden Heerenveen : 2 maart 2009 om 19.30 uur

 

Planning selectiemiddagen:

· Carmelcollege Emmen : 25 maart 2009 van 15.00 tot 17.00 uur

· Rölingcollege Groningen : 4 en 18 maart 2009 van 14.00 tot 16.00 uur

· OSG Sevenwolden Heerenveen : 11 en 25 maart 2009 van 14.00 tot 16.00 uur

Aanmelden voor informatie-avond/selectiemiddag:

Aanmelden is mogelijk via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier moet uiterlijk 10 dagen vóór de datum waarop de eerste activiteit (informatie-avond of selectiemiddag) plaatsvindt retour gestuurd worden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Gerard Molenaars (Tel.: 0513-618972).

Met sportieve groet,

KNVB district Noord

G. Molenaars

Voetbaltechnische Zaken KNVB district Noord

 

Bijlage: Aanmeldingsformulier

De websites van de genoemde scholen:

www.belcampo.nl – Rolingcollege te Groningen

www.carmelemmen.nl – Carmelcollege te Emmen

www.osg-sevenwolden.nl – OSG Sevenwolden te Heerenveen

 

 

AANMELDFORMULIER

VOETBALKLAS

Achternaam :_________________________________________

Tussenvoegsel :_________________________________________

Voornaam(en) :_________________________________________

Adres :_________________________________________

PC/Woonplaats :_________________________________________

Telefoonnummer :_________________________________________

Geb. datum :_________________________________________

Club :_________________________________________

Team :_________________________________________

Positie :_________________________________________

meldt zich aan voor (s.v.p. rondje van uw keuze zwart maken):

О De informatie-avond/selectiemiddag voor de voetbalklas van het
Carmelcollege

О De informatie-avond/selectiemiddag voor de voetbalklas van het
Rölingcollege

О De informatie-avond/selectiemiddag voor de voetbalklas van
OSG Sevenwolden

Dit formulier zo spoedig mogelijk retourneren

KNVB District Noord

t.a.v. afdeling VTZ

Postbus 675

8440 AR Heerenveen

 

 
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen