Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 4 juni 2002 | door Redactie

0

Ledenwerfactie Plaatselijk Belang groot succes

Voorheen kwam PBI in het najaar bij diverse leden langs om kwitanties uit te schrijven en het lidmaatschapsgeld te innen. Daarnaast werd er in die periode aan de bank opdracht gegeven om het proces van de automatisch incasso’s te laten draaien.

Dat proces vindt vanaf dit jaar in het voorjaar plaats. Voordeel is dan dat PBI eerder over de gelden beschikt en dus later in het jaar niet te krap bij kas zit. Uitzonderingen daargelaten. Bovendien pak je nog wat extra rente mee. Wie het kleine niet eert …

Gezien de verhouding tussen het aantal leden op 1 januari jl. en het aantal huishoudingen (woningen) in Jirnsum, heeft PBI besloten om dit jaar een extra ronde te doen. Dit met het doel meer leden aan zich te binden. Ook is gebleken dat er in de afgelopen jaren veel (adres)mutaties zijn geweest onder de leden, zonder dat PBI daarvan in kennis is gesteld.

Daarom is er een één (lid) op één (adres) controle uitgevoerd. Dit heeft er toe geleid dat we enerzijds weer een up to date ledenbestand hebben en anderzijds enkele tientallen leden hebben geworven. En dat is zeer positief voor het dorp Jirnsum.

Tot slot nog een verzoek voor de leden die ‘cash’ betalen. Hoewel we het zeer op prijs stellen dat u lid bent, willen we u toch vragen om vanaf volgend jaar een machtiging voor automatische incasso in te vullen. Menig bestuurslid zal u hier dankbaar voor zijn. En voor de leden die verhuizen, ook binnen Jirnsum: geef uw mutatie door!

Contact:
Mondeling: alle bestuursleden van PBI
Schriftelijk: mevr. Baukje Terwisscha van Scheltinga, Wjitteringswei 6b Jirnsum
Email: pb@jirnsum.com
Internet: www.jirnsum.com (menu ‘verenigingen’, item ‘overige’)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen