Nieuws

Gepubliceerd op 2 oktober 2015 | door Redactie

0

Levendige huiskamergesprekken over Jirnsum 2020

In de afgelopen twee weken werden er in verschillende huiskamers, keukens, en it Kattehûs inspirerende gesprekken gevoerd met betrokken Jirnsumers over de visie en plannen voor Jirnsum in 2020. De werkgroep dorpsvisie Jirnsum, die namens Plaatselijk Belang een nieuwe visie gaat schrijven voor Jirnsum 2020, had deze avonden georganiseerd als vervolg op de Breinbrûzersavond in het Kattehûs  afgelopen april.

Onder het genot van een kopje koffie, thee en taart werd er eerst kennisgemaakt met de tafelgasten. Het was een mooie verscheidenheid van mannen en vrouwen, nieuw en oud  Jirsumers, oud en…iets minder oud…  maar allemaal enthousiast als het ging over hun dorp en de toekomst! Iedere groep sprak zich eerst uit over de waarden zoals die door de werkgroep op papier waren gezet naar aanleiding van de eerste breinbrûzersavond.

Welke waarden zijn dat?

De waarde ‘Samenhang ‘werd  direct beaamd en  het meest belangrijk gevonden. Ze gingen hand in hand met respect , vrijheid en vriendelijkheid.

De waarde ‘ondernemend’ werd samen  met levendigheid gezien als gewenst, maar wel passend bij het karakter van Jirnsum.

De waarde ‘rust’ werd positief gewaardeerd, misschien wel als uniek selling point, zolang rust maar niet ‘saai’ werd.

De waarde ‘groen’ gaf hier en daar wat discussie, is er niet genoeg? Maar het kon absoluut fraaier en duurzamer in ons dorp.

Vanuit deze met elkaar vastgestelde waarden zijn er veel ideeën ter tafel gekomen rond de thema’s.

Teveel om hier op te sommen, de latere themagroepen zullen de ideeën meekrijgen om te bespreken en evt. uit te voeren. Het betreft de thema’s:

Inwoners en samenhang:

Het meest vaak genoemd en belangrijkst gevonden. Er werd o.a. gesproken  over een centrale kern in het dorp en aandacht voor en informatie over alles wat er al gebeurt.

Verkeer en bereikbaarheid:

Waarbij vaak het parkeerprobleem genoemd werd om creatief op te lossen.

Toerisme en recreatie:

Dit thema sprak erg tot de verbeelding en er kwamen boeiende ideeën om op dit gebied veel meer uit Jirnsum en de Boarn te halen.

Zorg en Welzijn:

Ouderen behouden voor Jirnsum was hier bijvoorbeeld een belangrijk thema.

Winkels en horeca:

Geen uitbreiding van winkels en horeca, wel beter benutten van dat wat er al is, richting toerisme, vond men.

Woon en leefomgeving:

Goed centrumplan in combinatie met meer, mooier en functioneler groen, was hier de tendenEr kwamen vele mooie ideeën!

Belangrijk vond men door te gaan met wat er al gebeurt en waar al plannen voor gemaakt zijn.

Jirnsum moet een mooi, kloppend hart krijgen.

Niet te lang meer praten maar nu ook doen! Men heeft er zin in!!

Hoe nu verder?

De werkgroep gaat nu eerst alle ideeën bundelen, schrijft hiermee een visiestuk, ook voor de Gemeente Leeuwarden die wel in ons dorp wil investeren als er een goed plan ligt.

Ze gaat voor ieder thema op zoek naar inwoners die de kar willen trekken of op een andere manier willen bijdragen.

Voor sommige thema’s heeft zich al een trekker aangemeld en uit deze gesprekken kwamen ook veel enthousiaste opgaves voor meedenken en meedoen. Dus dat gaat wel lukken!

Alle al aanwezige meedenkers houden zij via de mail op de hoogte en natuurlijk berichten zij iedereen regelmatig via de STIM en de website.

De werkgroep blijft namens Plaatselijk Belang zorg dragen voor de coördinatie van deze themagroepen, zodat iedere groep weet wat de andere groep doet en houdt de inwoners op de hoogte.

Op de nog te plannen nieuwjaarsbijeenkomst kunnen we dan al die mooie ideeën en acties  presenteren aan alle anderen. Natuurlijk mét oliebollen en bubbels….

Van dromen nu naar daden!

De werkgroep dorpsvisie: Abe Buwalda, Anne Sollie, Bert de Jong, Debbie de Vries, Erik Pereboom, Guusta Elzinga, Sake Janse en Yke Hokwerda

 
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen