Nieuws no image

Gepubliceerd op 12 april 2003 | door Redactie

0

Marina gaat uitbreiden

In het afgelopen decennium zijn er op het terrein van de Marina Jirnsum BV reeds 36 luxe schiphuizen gebouwd. Deze schiphuizen zijn van alle gemakken voorzien. Zo zit er een garage en bergruimte in, maar ook een douche- en toiletgelegenheid. Uit naam van P. Krol Beheer BV is er nu een verzoek bij de gemeente ingediend om toestemming te verlenen aan een uitbreiding van 18 nieuwe schiphuizen.

Deze moeten worden gebouwd op de plaats waar nu de grote loods staat. De bedoeling is dat deze loods wordt gesloopt. Naast de realisering van de schiphuizen zal een deel van het ontgronde terrein worden gebruikt om een toegangshaven te creëren. Op die wijze is er een noodzakelijke open verbinding met de Boarn.


De grote loods, vroeger nog gebruikt voor live-optredens

De gemeente is van mening dat het plan passend is binnen de aard van het industrieterrein. Maar het bestemmingsplan zegt dat het industrieterrein als belangrijkste doel heeft het gebruik van bedrijfshavens voor recreatieve doeleinden uit te sluiten. Echter wel zonder het functioneren van de betreffende bedrijven en de hieraan gekoppelde werkgelegenheid in gevaar te brengen. De reden hiervoor is de directe aansluiting van de Boarn op het PM-Kanaal, waardoor de veiligheid van beroeps- en pleziervaart gevaar oploopt.

Gezien het feit dat er eerder toestemming is verleend tot de bouw van 36 schiphuizen en het blijkt dat de vraag hiernaar groot is, zal de gemeente ook nu in principe toestemming verlenen. In principe, omdat de gemeente wil voorkomen dat de luxe schiphuizen als verblijfplaats worden gebruikt. Wel zal er een milieuvergunning moeten worden aangevraagd door de eigenaar.


een deel van het huidige schiphuizen-complex

Al met al een gunstige ontwikkeling voor de eigenaren Hugo ter Braake en Marijke de Wagt. Maar ook voor het bestuur van de ‘Vereniging van Eigenaren Marina Irnsum’. Deze vereniging, bestaande uit (bestuurs)leden uit Nederland én Duitsland, kan immers rekening houden met een aanzienlijke uitbreiding van het ledenbestand.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen