Dorpshuis no image

Gepubliceerd op 22 juni 2009 | door Redactie

0

Mear bydragen oanpak Kattehûs

Dit is it hiele bedrach dat by it VSB-fonds* ek oanfrege wie. Alle 4 fûnsen dy’t oanskreaun wiene, ha no in bydrage jûn. Yn totaal wie der foar in bedrach fan € 25.000,= oanfrege en der is meiinoar € 23.000,- krigen. In poerbêst risseltaat, benammen omdat de gemeente gjin subsydzje jaan woe. Faak is dit foar oare fondsen in punt: û.o.  it VSBfonds lit syn bydrage hast altyd ôfhingje fan wat de gemeente docht.

It wachtsjen is no noch op in bydrage fan “Plattelânsprojekten” fan de de provinsje.

 

 

*It VSB-fonds is ûntstien ut de VSB-bank dy’t sels wer ûntstien is út de eardere Nutsspaarbanken. Dizze banken hiene gjin winsteachmerk. De winst gie werom nei de mienskip. Ut de VSB-bank en in tal oare banken en fersekeringsmaatskippijen is letter Fortis ûntstien.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen