Nieuws no image

Gepubliceerd op 27 juli 2004 | door Redactie

0

Meer blauw op het water

Ook in Jirnsum zijn er in het verleden wel eens incidenten op of bij het water geweest. Om het aantal in onze provincie klein te houden, zullen tijdens de zomermaanden de regiopolitie, de KLPD (politie te water), de Provinciale Waterstaat en het Wetterskip Fryslân gezamenlijk controles uitvoeren. De ene keer overdag, de andere keer ’s avonds, soms ook ’s nachts. Daarbij wordt toegezien op milieuzaken zoals afmeren in rietkragen en lozen van afval, overlast door “brugspringers” en zwemmers die aan bootjes hangen, op alcoholgebruik en uiteraard snelheid. In het bijzonder is er aandacht voor het varen met snelle bootjes. Voor te snel varen wordt niet gewaarschuwd; er wordt in principe direct bekeurd. Alle waterrijke dorpen in onze provincie vallen onder dit project, Jirnsum dus ook.Een grote jongen van de waterpolitie….


Enkele zaken waar op wordt gecontroleerd:

Alcohol op het water
Alcohol kan je vaargedrag beïnvloeden. De wettelijke grens op het water is iets hoger dan op de weg, namelijk 0,8 promille. Daar wordt dagelijks op gecontroleerd en de boetes zijn hoog! Het weigeren van de ademtest levert een boete op van 950 euro. Het varen onder invloed kan een boete tot € 1.300,- of een gevangenisstraf van twee weken tot gevolg hebben.

Maximum snelheid
Op de meeste wateren in Fryslân is de maximum snelheid 9 km per uur. In havens en bebouwde kommen is dat maximaal 6 km per uur. Op het Van Harinxmakanaal en het Prinses Margrietkanaal mag iets harder gevaren worden, namelijk 12,5 km per uur.

Geluidsoverlast
Geluidsoverlast door opvarenden van boten is een terugkerend probleem. De vijf grote “watergemeenten” van Fryslân hebben daarom besloten om in navolging van vorig jaar samen te werken met de politie Fryslan, de politie te water en provinciale waterstaat. Er is gekozen voor eenduidige regelgeving en een eensluidende aanpak. De vijf samenwerkende gemeenten zijn Boarnsterhim, Lemsterland, Skarsterlân, Sneek en Wymbritseradiel. Zij hebben hun Algemene Politieverordeningen en havenreglementen aangepast. Die zijn nu wat geluidsoverlast betreft in elke gemeente hetzelfde. Ook de aanpak, de handhaving, is gelijk. De gemeente waarschuwt en als dat niet helpt, wordt door de politie bekeurd en moet de veroorzaker de haven verlaten. Meer info vindt u hier.


…. en een kleine snelle jongen.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen