Nieuws

Gepubliceerd op 29 oktober 2015 | door Redactie

0

MFC “It Kattehûs” zoekt bestuursleden

MFC “It Kattehûs” is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden en mensen die mee willen helpen met het organiseren van activiteiten in het Kattehûs.

Voor continuïteit van het Kattehûs is het van belang dat er nieuwe bestuursleden aantreden. Dat is vooral ook van belang voor het in standhouden van de peuterspeelzaal “It Kattekuorke”, de jeugdsoos en de SOOS op de woensdagmorgen. Daarnaast wordt het Kattehûs gebruikt voor vergaderingen en bijeenkomsten.

Sinds 2 jaar ontvangen wij subsidie van de Gemeente Leeuwarden. Eén van de voorwaarden van de subsidie is dat deze wordt gebruikt voor het organiseren van activiteiten in en voor het dorp. Wij vinden dat er veel te weinig gebruikt wordt gemaakt van It Kattehûs. We doen dan ook een beroep op mensen die mee willen helpen bij het organiseren van activiteiten in het dorpshuis. Denk daarbij aan culturele voorstellingen, het organiseren van cursussen, allerlei activiteiten, etc.

Het bestuur van het Kattehûs bestaat momenteel uit 5 leden; Pier v.d. Meer, Sake Janse, Bartele Kramer, Johan Visser en Sybren Boschma. Drie van hen hebben aangegeven te willen stoppen ivm verhuizingen en jarenlange inzet.

Zonder de steun en medewerking van de inwoners van Jirnsum komt het voortbestaan van het Kattehûs in gevaar.
We organiseren daarom een voorlichtingsavond in It Kattehûs op:
Woensdag 4 november 2015, aanvang 20.00

Agenda:

 • Opening
 • Organisatie MFC It Kattehûs
 • Financiële stand van zaken
 • Discussie over toekomst
 • Rondvraag
 • Sluiting

 
Back to Top ↑
 • Lid worden?

  Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

  Ja, ik word lid!

 • Aankomende evenementen

 • Nieuws van de verenigingen