Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 8 september 2003 | door Redactie

0

Mogelijk extra woningen voor Jirnsum

De woningen zijn bedoeld voor speciale doelgroepen, zoals ouderen, starters en jongeren. Tekorten in het concurrerende segment (midden en hoger) worden in principe buiten de verdeling gehouden. Dit voorkomt dat er ten opzichte van Leeuwarden een ‘concurrentiepositie’ ontstaat.

De verdeling van de 880 woningen volgt de systematiek van bundeling en concentratie. Alle buurgemeenten van Leeuwarden krijgen op basis van deze systematiek contingenten toegewezen. Boarnsterhim heeft dan recht op 251 woningen en wil in principe geen aanspraken toebedelen aan Grou en Akkrum. Alle overige dorpen maken wel kans op een part.

De gemeente is nu bezig te onderzoeken of er in de diverse dorpen tekorten zijn aan bepaalde woningen in genoemd segment. Daartoe heeft men Plaatselijk Belang half augustus gevraagd een vragenformulier in te vullen. Hierin kan het dorpsbestuur o.a. aangeven wat voor woningen gewenst zijn, hoeveel en waar de woningen gebouwd kunnen worden. Dit formulier moest vóór 6 september ingevuld retour zijn.

Omdat Plaatselijk Belang nog midden in het realiseren van een dorpsvisie zit, heeft men moeite met het feit dat men vrij gedetailleerd en op zeer korte termijn moest doorgeven wat het dorp wenst. Dit is dan ook kenbaar gemaakt. Het bestuur aangegeven dat er in bepaalde segmenten duidelijke een behoefte is. Echter over gevraagde (exacte) aantallen en zelfs namen van potentiële kopers kon men geen mededeling doen. Dit vereist een nader en uitgebreider onderzoek.

Ook heeft Plaatselijk Belang aangegeven dat Jirnsum substantieel achterblijft bij het groeipercentage van de gemeente en alleen daarom al reden heeft om extra contingenten toegewezen te krijgen. Sterker nog. Jirnsum boert achteruit. Telde Jirnsum in 1990 nog 1380 inwoners, nu is dat 1305. En dat strookt bij lange na niet bij de groei van 11% die de gemeente gemiddeld heeft gekend in deze periode.

Extra woningen zijn dus zeker gewenst. Het huidige campingterrein en de west- en noordzijde van het dorp worden als mogelijke bouwlocaties doorgegeven. Dit alles geredeneerd vanuit de conceptvisie die bijna wordt opgeleverd. Eind 2003 kunnen de gemeenten hun individuele plannen (en daarmee overzichten) klaar hebben en dit met de provincie besproken hebben. In de jaren tussen 2003 en 2006 kan het contingent gerealiseerd worden. Dan weet ook Plaatselijk Belang meer.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen