Nieuws no image

Gepubliceerd op 15 september 2003 | door Redactie

0

Nieuw boek over Jirnsum op de markt

Eind zeventiger jaren kwam hij in de gemeentepolitiek terecht. Hij verdedigde daar als wethouder de standpunten van zijn partij, de FNP. De functie werd bekleed tot 1984. Dat was het jaar van de gemeentelijke herindeling. Raerderhim ging op in Boarnsterhim. Volgens Yge Damsma, want daar hebben we het over, is die gemeentelijke herindeling de grootste strop voor Jirnsum geweest.

Damsma is een man van en voor het dorp. Altijd al geweest. Geïnteresseerd in de (politieke) geschiedenis van het dorp, maar ook de toekomst laat hem niet onbetuigd. Jirnsum herinnert Damsma vooral als de man die sterk maakte voor een oostelijke rondweg om Jirnsum. Dat het uiteindelijk een westelijke werd, doet zijn schaarse haren nog wel eens spontaan rechtop staan. Damsma is van mening dat diverse besluiten niet democratisch zijn genomen. Met de ‘minderheid wordt volgens hem geen rekening gehouden. En dan laat hij zich nog eufemistisch uit.

Zijn boek beschrijft een stuk geschiedenis van het dorp Jirnsum. Daarbij is ook gebruik gemaakt van eerder verschenen kopij van andere oud-Jirnsumers, zoals van Sjouke de Zee. Zo wordt er o.a. aandacht geschonken aan het ontstaan van het dorp, aan de gemeente Raerderhim, het buitengebied, de kerken en de scholen. En uiteraard de oorlogsjaren, toen er sprake was van dictatuur. Bepaalde trekjes (beslissen zonder te luisteren) uit de hedendaagse politiek doen Damsma wel eens denken aan die vervelende periode.

Maar Damsma had ook dromen. Een paar zijn uitgekomen (Zwetteroute), maar een aantal moeten volgens hem beslist nog gerealiseerd worden. Natuurlijk de eerder beschreven oostelijke rondweg. Het weer openstellen van de Bûtlânswei, het verhogen van de Sylsbrug en het bevaarbaar maken van de Moezel staan ook nog hoog op zijn wensenlijst.

Het boek, met de titel ‘Ut Jirsums ferline – Takomst dreamen’, komt op 1 oktober a.s. uit. Het wordt te koop aangeboden via Frits Koopcentrum. Het is niet bekend wat de oplage is. Damsma hoopt uiteraard dat alle Jirnsumers die interesse hebben in de geschiedenis en de politiek, zijn boek zullen aanschaffen. Misschien is het ook een idee om een exemplaar aan de gemeente aan te bieden …


Damsma toont de geboorte van zijn boek
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen