TV Eernum no image

Gepubliceerd op 20 oktober 2002 | door Redactie

0

Nieuw onderkomen

Dit toernooi kreeg de naam “De Groot/ Leemburg toernooi”. Dankzij de inspanningen van deze twee heren is er deze zomer een prachtig nieuw “hokje” gerealiseerd. Voorafgaande aan de officiele opening werd er door zo’n twintig leden sportief getennist.

Om 19.00 uur was het dan zover dat het hokje officieel geopend kon worden. In zijn toespraak sprak de voorzitter zijn waardering uit voor het vele werk wat Arie Leemburg, als baancommissielid, bij dit project heeft verzet. Hij heeft daarbij veel hulp gekregen van zijn schoonvader, Dhr De Groot uit Grou. Deze heeft uiteindelijk helemaal geen binding met de tennisvereniging uit Jirnsum, maar was toch bereid zijn medewerking te verlenen. Een extra woord van dank waard!!.

Tevens werd Harm Gerbrandy door de voorzitter toegesproken. Deze verzorgde o.a. de verlichting, het ijzerwerk en een mooi nieuw logo bij de ingang van de tennisbaan. Allen kregen passende kado’s aangeboden, waaronder een horloge met logo van T.V. EERNUM. Bovengenoemde drie heren mochten hierna het “hokje ” officieel in gebruik nemen door de met papier dichtgeplakte deur “open te gooien” door er tennisballen doorheen te slaan, waarna men naar binnen kon.
De heer de Groot memoreerde dat de benaming “hokje” afbreuk doet aan hetgeen er nu staat en dat men het voortaan maar schuilgelegenheid moet noemen! Na dit officiele gedeelte werd er gezellig gebarbecued. T.V.EERNUM kan terug zien op een zeer geslaagde avond.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen