Scholen no image

Gepubliceerd op 17 januari 2011 | door Redactie

0

Nieuwbouw scholen en gymzaal in Jirnsum

Al in 2005 liepen de onderhoudskosten van de schoolgebouwen nogal op. Het lukte niet om de nieuwbouw financieel rond te krijgen. Besloten is toen om – met beperkte middelen – de scholen eerst op te knappen en aan te passenIn een gemeentebreed plan voor alle scholen is daarna een planning gemaakt voor nieuwbouw en onderhoud. De beide scholen en de gymzaal in Jirnsum zijn voor de jaren 2011/2012 aangewezen om nieuw gebouwd te worden.

Gezien de financiële situatie van de gemeente moest er voor de scholen en gymzaal alsnog aangetoond worden, dat er een wettelijke noodzaak is voor de nieuwbouw. Hiervoor is een onafhankelijk bureau in de arm genomen, die dit in een rapport heeft aangetoond.
De gemeente heeft alléén geld beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van beide scholen en de gymzaal. Vanuit de gemeente is er geen geld beschikbaar voor een ruimer programma van eisen, dan het onderwijs en de genormeerde gymzaal.

De beide schoolbesturen zijn bouwheer voor het bouwtraject en zullen zich laten bijstaan door een projectbegeleider en een architect. De beoogde locatie voor de nieuwbouw is de plaats van de openbare basisschool ‘It Tredde Sté’ en de oude gymzaal. Hiertoe hoeft er geen ingrijpende bestemmingsplanwijziging doorgevoerd te worden.

De bouwcommissie van de scholen, en de gemeente namens de gymzaal, hopen het bouwtraject medio 2013 af te ronden.

Namens de bouwcommissie,

Andries J. Hooijsma,
Algemeen coördinator
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑