Nieuws no image

Gepubliceerd op 9 september 2005 | door Redactie

0

Nieuwe brug bij De Syl

Want in opdracht van de lokale en regionale overheid heeft Ingenieursburo Oranjewoud in samenwerking met de gemeente een studie afgerond naar de haalbaarheid van een nieuwe brug bij De Syl. Ook is er studie gedaan naar het ophogen van de spoorbrug bij Grou en de Rijksweg 32. Alle drie objecten kunnen zonder noemenswaardige problemen worden vernieuwd en/of opgehoogd. Wel zal de overheid bij de Sylsbrêge een wijziging van het bestemmingsplan moeten indienen.

Deze week zijn de direct omwonenden van de Sylsbrêge en het bestuur van Plaatselijk Belang ingelicht over de planvorming. Daarbij wordt duidelijk dat de huidige brug wordt gesloopt en dat de nieuwe brug circa 7 meter noordelijker komt te liggen. Dat heeft enerzijds een logistieke oorzaak en anderzijds heeft het te maken met een andere wens uit de dorpsvisie, namelijk het doortrekken van de randweg in noordoostelijke richting.

Het huidige plan is nog in conceptvorm en zal mogelijk – op details – nog worden aangepast. Wel staat het vast dat de doorvaarhoogte op 3 meter komt te liggen. In de huidige plannen is er ook ruimte vrijgemaakt voor een voetpad aan de zuidkant van de brug en zal er, net als in de huidige situatie, een apart fietspad aan de noordkant van de brug komen. Tot slot wordt de duiker bij De Moezel worden vervangen door een brugje.

Uiterlijk december zal de gemeenteraad een besluit gaan nemen of de planvorming kan worden omgezet in een uitvoeringsprogramma. Ook Wetterskip Fryslân en de provincie zijn bij het uiteindelijke besluit betrokken. Bij een ‘go’ moet de nieuwe brug er in 2008 liggen. Dit vanwege de Europese subsidieverstrekking (Kompasgelden). Het is wachten op een wijs besluit. Plaatselijk Belang heeft in ieder geval alles uit de kast gehaald om deze aloude wens eindelijk in vervulling te laten gaan.

De huidige situatie bij de Syl

Nieuwe situatie (concept!)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen