TV Eernum no image

Gepubliceerd op 21 oktober 2002 | door Redactie

0

Nieuwe trainer

Voor het eerst sinds enkele jaren heeft het bestuur in de persoon van Sybren van Bethlehem een trainer gevonden. Hij geeft op donderdagavond les. Opvallend is dat ook uit Akkrum en Grou men zich opgeeft om hier tennisles te volgen. De afgelopen maanden hebben we een zestal nieuwe leden binnen onze vereniging mogen begroeten. Allen zijn afkomstig uit Grou en Akkrum.

Op dit moment is het rustig na de hectiek van de competitie en het Boarnsterhimtournooi. De eindstanden van de diverse teams kunnen jullie vinden onder “competities senioren en jeugd”.

Helaas hebben we dit voorjaar geen kampioensteam onder onze gelederen. Bij het Boarnsterhimtournooi had onze vereniging één kampioensteam onder haar gelederen en wel de heren Bert Slof en Andries de Moor. Maar allen hebben vaak met veel plezier met veelal mooi voorjaarsweer een balletje kunnen slaan. En helaas kunnen we niet allemaal kampioen worden.

Van 2 t/m9 oktober jl. heeft tennisvereniging T.V.EERNUM weer de jaarlijkse grote clubaktie gehouden. Voor de tennisvereniging is dit de enige aktie van het jaar, waarbij men steun vraagt van de dorpsgenoten. Gelukkig vonden we ook dit jaar weer genoeg leden bereid, zich voor deze aktie van hun vereniging in te zetten. Het bestuur is deze mensen dan ook zeer erkentelijk voor hun medewerking. Dankzij deze vrijwilligers beschikt de tennisvereniging weer over wat extra financiele middelen.

De toss-avonden op maandag-en donderdagavond beginnen weer begin september. Ook daar ontvangt u weer bericht van. Bij belangstelling kunt u zich nu alvast wwel opgeven bij Anja Zwanenburg of Corrie Reintjes.

Nogmaals willen we er een ieder op wijzen dat als u een introducee meeneemt naar de tennisbaan of als u als niet lid eens gebruik wil maken van onze baan dat u dit conform regel 12 van het baanreglement moet melden bij de baancommissaris Rienk Hermanides.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen