Nieuws no image

Gepubliceerd op 7 mei 2002 | door Redactie

0

Nieuws en geruchten uit de gemeente

Brand zoek
De Grouster brandweer is vrijdag om 12.30 uur voor niets uitgerukt. Men werd gealarmeerd voor een schoorsteenbrand op de ‘Grousterdijk’ in Grou. Omdat die in Grou niet bestaat, en wel in Jirnsum, rukten de brandweerlieden uit richting ons dorp. Hier was geen sprake van brand. Toen bedachten de brandweermannen dat oude Grousters de Stationsweg in Grou ook wel Grousterdyk noemen. Echter ook hier was rook noch vuur te vinden. Op verzoek van de commandant belde de Leeuwarder alarmcentrale met de melder. Het bleek om een bewoner van de Graauwsedijk in de plaats Graauw in Zeeuws-Vlaanderen te gaan. Of de brandweer aldaar nog op tijd was om de schoorsteenbrand te bedwingen, is onbekend. De fout is gemaakt in de alarmcentrale van de KLPD in Driebergen, waar mobiele 112-meldingen worden doorverbonden naar de betreffende alarmcentrale.

Auto in sloot
Afgelopen zondagavond is een 25-jarige inwoonster van Offingawier met haar auto in de sloot beland. Bij een uitwijkpoging op de Bûtlânswei kwam zij in de berm terecht, waarna de auto in een slip geraakte om vervolgens in de sloot aan de andere kant van de weg tot stilstand te komen. Met nekpijn is de bestuurster per ambulance naar MCL-Zuid in Leeuwarden gebracht.

Deeltaxi ook in Jirnsum
Vanaf 1 september rijdt er in Boarnsterhim een zogenaamde ‘deeltaxi’. Bij dit Collectief Vraagafhankelijk Vervoer moet de taxi worden gedeeld met anderen. Het vervoer is aanvullend op het gewone openbaar vervoer en maakt het mogelijk om bij een bushalte of het treinstation te worden gebracht of opgehaald. Verder bestaat er de mogelijkheid om van deur tot deur te reizen.
Ook zijn er ritten naar Leeuwarden, Sneek en Heerenveen mogelijk. Voorwaarde is dat een rit niet langer mag zijn dan 15 kilometer, met uitzondering van ritten van Akkrum en Aldeboarn naar Drachten waarvoor een maximum van 25 kilometer geldt. Met de invoering van de deeltaxi in Boarnsterhim (één van de eersten in Fryslân) wordt bijgedragen aan de verbetering van de leefbaarheid in vooral kleine dorpen. De voorzieningen elders worden daardoor beter bereikbaar gemaakt.
Een goed uitgedacht systeem zou je denken. Maar waarom vallen Jirnsumers die naar Heerenveen of Drachten willen reizen nou net weer buiten de boot? Is daarom gekozen voor de naam ‘deel’ taxi?

Boarnsterhim wil van ‘blunderhim’ imago af
Wethouders die opstappen, projecten die uiteindelijk toch tegen blijken te vallen. De gemeente worstelt met haar imago, gaf burgemeester Ype Dijkstra vorig jaar al eens toe. Het nieuwe college van B & W wil daarom dat het imago van de gemeente Boarnsterhim de komende vier jaar aantoonbaar beter wordt. Het nieuwe college heeft zichzelf opgelegd daarvoor met concrete verbetervoorstellen op bestuurlijk en organisatorisch niveau te komen. Dat blijkt uit het concept-raadsprogramma voor de periode 2002-2006. Het programma, dat komende woensdag in de gemeenteraad wordt vastgesteld, heet ‘Boarnsterhim, de wind in de zeilen’.
“Communiceren, goed communiceren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid”, reageert burgemeester Ype Dijkstra. Transparante afspraken over deze communicatie leiden volgens de burgervader “ontegenzeggelijk tot imagoverbetering”. In Jirnsum wachten we af…….
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen