Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 15 december 2014 | door Redactie

0

Nieuws Plaatselijk Belang Irnsum december 2014

Hiertoe heeft PBI contact met de dorpenmanager van de gemeente Leeuwarden en desgewenst met de dorpenwethouder en ambtenaren.

PBI richt zich ook op het behouden en ontwikkelen van een goed functionerende dorpsgemeenschap. Het gaat dan om bijvoorbeeld sociale en culturele aangelegenheden,  het verkeer, het toerisme, de voorzieningen, de landschappelijke , cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, en andere terreinen welke van belang kunnen zijn voor de bewoners en bezoekers van het dorp Jirnsum.

Voor het realiseren van activiteiten, initiatieven en het maken van plannen in het dorp heeft PBI o.a. de beschikking over budgetten die de gemeente Leeuwarden ter beschikking stelt.

Het bestuur van PBI vergadert iedere maand en dorpsgenoten kunnen zich altijd aanmelden met ideeën en plannen. Voor het jaar 2015 heeft PBI het plan om de Dorpenvisie uit 2003 (zie Jirnsum.com) te herzien en om te komen tot een nieuwe visie. Hiermee is al een kleine initiatiefgroep gestart, maar dorpsgenoten worden van harte uitgenodigd deel te nemen. Vanzelfsprekend kunt u zich ook aanmelden voor een bestuursfunctie binnen PBI of voor activiteiten in één van de commissies.

Onder het bestuur van PBI vallen ook de volgende commissies; De Stim Fan Jim (dorpskrant) , Jirnsum Online (website) , het Doarpsargyf en de speeltuin commissie.

Plannen en ideeën waar PBI in 2015 o.a. mee bezig wil:

·       Dorpenvisie Jirnsum 2015

·       Planvorming herinrichting Wiide Steech

·       Nieuwe Website Jirnsum

·       Speeltuinen

·       De Stim van Jim

·       Doarpsargyf

·       Dorpswinkel, onderzoek haalbaarheid en behoefte

·       Herinrichting terrein voormalige RK-school

·       Ondersteuning initiatieven vanuit Verenigingen en dorpsgenoten

·       Onderhoud straten en groenvoorziening

Plaatselijk belang is te bereiken via secretaris.pbi@gmail.com

Contactpersoon: E.J. Pereboom (voorzitter)

www.jirnsum.com
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen