Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 10 september 2008 | door Redactie

0

Nieuws Plaatselijk Belang, juli&augustus 2008

Speeltuin
Nadat ook de laatste subsidies waren binnengehaald, kon er eindelijk begonnen worden met het aanleggen van de nieuwe speeltuin. Naast een flinke bijdrage van de Gemeente kregen we bijdragen van de Provincie, het Fonds Buitenspelen, Welkom, Van Slooten/Concorp en Stichting Molehiem. Bij het terreinwerk was de hulp van de Verhoeve groep geweldig. 
Er is hard gewerkt door de speeltuincommissie en anderen onder aanvoering van Annuska Veenstra; vooral Bauke de Vries, Christiaan Boonstra en Jildert Zuidema hebben bijna letterlijk bergen verzet. Inmiddels is de speeltuin zo goed als klaar en vele kinderen –soms met tientallen tegelijk- hebben de nieuwe speeltoestellen al eens uitgeprobeerd. Het ziet er fantastisch uit! Als alles helemaal klaar is komt er nog een feestelijke opening.

Winkel
Vlak voor de zomervakantie werd de Attent geopend in het pand van de voormalige Troefmarkt. Op de voorlichtingsavond in juni werd uit de doeken gedaan hoe en door wie de winkel gerund wordt. Het was een positief verhaal en dat de winkel goed bezocht wordt, wijzen de omzetcijfers uit.
Belangrijk was te horen dat men openstaat voor (opbouwende) kritiek en dat er geluisterd wordt naar wensen van klanten. Zo krijgen we op veler verzoek weer brood van bakkerij Andringa! We wensen de Attent een mooie en vooral lange tijd in Jirnsum toe.

Contributie
Voor de zomervakantie zijn de PBI-leden die nog geen machtiging hadden afgegeven bezocht. Niet in alle gevallen kon de contributie geïnd worden omdat mensen bijvoorbeeld herhaaldelijk niet thuis waren. Binnenkort kunnen de leden waarvan we de bijdrage, op welke manier dan ook, nog niet binnen hebben een briefje in de bus verwachten met het verzoek PBI te machtigen de contributie voortaan automatisch te innen (heel graag) of deze per bankgiro over te maken.

Actualisatie dorpsvisie
5 Jaar na het verschijnen van ‘Jirnsum, De Toekomst Vooruit’, is gebleken dat onze dorpsvisie op een aantal punten aangepast moet worden. Hiermee gaan we deze maand beginnen.

Lopende en nieuwe onderwerpen op de PBI-agenda
• Herinrichtingsplan Wijde Steeg (zie verder in deze Stim).
• Herinrichtingsplan ijsbaanterrein in samenwerking met Festiviteitencommissie De Jirnsumer Kat en IJsclub Irnsum.
• Parkeerperikelen op de Rijksweg ten zuiden van de Wijde Steeg.
• Pinmogelijkheid (gewenste plaatsing geldautomaat).
• Doelen voor besteding € 5000 van Welkom (zie Stim van juni).
• Camping: wil Jirnsum als camping Molehiem verdwijnt een nieuwe camping op een nieuwe locatie?

Sylsbrêge
Er is nog geen nieuws over dit project. De gemeente is –zoals u weet- nu aan zet. We houden u op de hoogte.

Vlaggen en boeken
Onlangs kwam een oude voorraad boeken tevoorschijn (Fan terp nei Terprâne), uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Plaatselijk Belang Irnsum in 1993 met daarin o.a. prachtig beeldmateriaal van Jirnsum in de vorige eeuw. Ook bleek er nog een partijtje dorpsvlaggen te liggen.
Alice Jongbloed verkoopt deze boeken en vlaggen namens PBI, zolang de voorraad strekt, voor een schappelijk prijsje in de Doopsgezinde Kerk. 
De boeken kosten € 12,50 en de vlaggen € 15,-. Een mooie gelegenheid dus om even binnen te wippen!

Bestuursleden (gezocht)
Het bestuur van PBI is klein, te klein, en bestaat momenteel uit
• Reneé Ruiten – voorzitter
• Jan Smittenberg – penningmeester
• Koos Stornebrink – secretaris

We willen graag versterking om bovenstaande zaken goed aan te kunnen pakken. Kom op, hak door die knoop en kom eens praten over een bestuursfunctie! Of neem meteen die kennis/vriend, vriendin/buurman, buurvrouw/etc. mee …

Koos Stornebrink (stornebrink@chello.nl)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen