Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 15 juni 2008 | door Redactie

0

Nieuws Plaatselijk Belang juni 2008

Welkom
We willen Welkom ook via de Stim en de website heel hartelijk bedanken voor een mooie mei dag met heel actief personeel. De mannen en vrouwen van Welkom hebben zich ingezet voor de extra parkeerplekken op de Himdyk, de prachtige vloer in het jeugdcentrum, het schoonmaken en klaarmaken van de winkel en met de leerlingen van It tredde Sté (de Radboud was vrij die dag) himmeljen door Jirnsum. Het was zeer geslaagd. Welkom laat zich van haar leefbaarste kant zien!!!
De boom op de Himdyk die nu 1 parkeerplaats bezet wordt verplaatst naar het perkje. Dit gebeurt in het najaar. 

De Winkel
In de planning staat dat de winkel voor de zomervakantie weer geopend wordt. Er is een nieuwe beheerder, de winkel is opgeruimd en klaar gemaakt en de voorlichtingsavond zal spoedig georganiseerd worden (bij het schrijven is de datum nog niet bekend).
Dankzij een vlotte samenwerking tussen Welkom, de gemeente en PBI kunnen wij weer met zijn allen in de rij voor de verse broodjes en de dagelijkse boodschappen. We hebben de afgelopen maanden allemaal gevoeld hoe lastig het is als er geen winkel in de buurt is. Dus
KOOPT WEER BIJ UW DORPSSUPER!!! 

Een Welkome pot met geld
Nog meer positief nieuws. Voor dit jaar heeft Welkom 5000 euro aan Jirnsum ter beschikking gesteld. Plaatselijk Belang mag de doelen bepalen als het geld maar gestoken wordt in de leefbaarheid van het dorp. We hebben voor het dorp al een hele lijst met zaken die we graag gerealiseerd zien. Zowel geïnventariseerd uit de pilot als uit de dorpsvisie, aan ideeën dus geen gebrek. Als u denkt nog meer goede ideeën te hebben dan kunt u zich in verbinding stellen met de mensen uit het bestuur.

De gemeente
Helaas is het zo dat de gemeente al heeft laten weten dat de subsidiepot Kleine Recreatieve Voorzieningen op de tocht staat. Dit betekent dat de provincie toestemming moet geven om deze uitgaven te doen. Vorig jaar is subsidie aangevraagd voor een toeristische folder. Richtsje Stornebrink is met het ontwerp bezig. Het is nu de vraag of het geld hiervoor vrij komt.

De dorpsschouw
De tienpunten lijst (zie vorige Stim) is door een aantal mensen uit het bestuur aan de gemeente aangeboden. Ze hebben door het dorp gelopen en alles doorgenomen. De gemeente laat horen wat ze er aan zullen doen.

Renée Ruiten (602529 secretarispb@planet.nl)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen