Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 16 november 2008 | door Redactie

0

Nieuws Plaatselijk Belang november 2008

../images/nieuws/1-2008/logopbi.jpg

Speeltuin
Op dinsdag 14 oktober werd, zoals u hebt kunnen zien en lezen, de geheel vernieuwde speeltuin ‘De Bernefreon’ op feestelijke wijze geopend. Alle mensen die hieraan een bijdrage hebben geleverd worden hierbij nogmaals bedankt.

Pinautomaat
Over de mogelijke plaatsing van een pinautomaat in de Wijde Steeg wordt nog overleg gevoerd.

Camping Molehiem
In het jaarverslag 2007 wordt vermeld:
“SHP heeft inmiddels schetsen gemaakt voor woningbouw op de locatie van camping Molehiem. Jirnsum kan aan SHP, ook in overleg met Welkom, aangeven welke woningen het dorp hier wenst te bouwen. Het is niet gezegd dat alle wensen worden gehonoreerd. SHP is een commerciële instelling die ons uitnodigt mee te denken en daar maken wij gebruik van. We gaan er nog steeds van uit dat er in 2010 contingenten beschikbaar komen en dat de camping wordt verplaatst. Jirnsum zal zich ook hierover moeten uitspreken.”
Het bestuur van PBI heeft in november, gezien haar onderbezetting, besloten geen tijd meer te steken in de vraag òf c.q. waar naartoe de camping verplaatst moet worden. Jirnsumers die zich geroepen voelen deze klus –als werkgroep- op zich te nemen kunnen contact opnemen met het bestuur.

Vlaggen en boeken (herhaling)
Onlangs kwam een oude voorraad boeken tevoorschijn (Fan terp nei Terprâne), uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Plaatselijk Belang Irnsum in 1993 met daarin o.a. prachtig beeldmateriaal van Jirnsum in de vorige eeuw. Ook bleek er nog een partijtje dorpsvlaggen te liggen.
Alice Jongbloed verkoopt deze boeken en vlaggen namens PBI, zolang de voorraad strekt, voor een schappelijk prijsje in de Doopsgezinde Kerk. 
De boeken kosten € 12,50 en de vlaggen € 15,=. Een mooie gelegenheid dus om even binnen te wippen!

Denktank
Op 17 september kwam een ‘denktank’, bestaande uit Ed den Dulk, Petra Esser, Sake Janse, Bert de Jong, Reneé Ruiten, Koos Stornebrink, Baukje Terwisscha van Scheltinga en Grietje de Vries bijeen. Doel van deze bijeenkomst was de bijstelling van Dorpsvisie ‘Jirnsum, De Toekomst Vooruit’ en oplossingen te vinden voor de onderbezetting van het huidige bestuur. Alle aangedragen voorstellen worden nog nader bekeken. Een van de ideeën was het aanbieden van losse afgebakende klussen aan enthousiaste Jirnsumers die zich verder niet wensen te binden, maar als klusgroep wel willen meewerken aan een leefbaar Jirnsum. U kunt hierbij denken aan het jaarlijks organiseren van een Himmeldei, een klusdag of het onderhouden van een stukje groen.
Een ander sympathiek idee was het instellen van een werkgroep ‘Kunst & Cultuur’. Jirnsum is immers rijk aan creatieve geesten en we zien hier goede mogelijkheden om Jirnsum ook op dit vlak op de kaart te zetten. Wie neemt deze handschoen op?
Het was een nuttige avond die zeker nog een vervolg krijgt.

Sylsbrêge
Er is nog steeds geen nieuws over dit project.

Jirnsum online
Inmiddels is er weer een computercursus voor beginners gestart. Mensen die zich hiervoor al hebben aangemeld worden door de cursusleiders benaderd zodra er weer plaats is.
Aan een complete renovatie van de website Jirnsum.com wordt nog druk gewerkt. De lancering hiervan staat nog voor de jaarwisseling gepland.

Lopende en nieuwe onderwerpen op de PBI-agenda
• Herinrichtingsplan Wijde Steeg (zie verder in deze Stim).
• Herinrichtingsplan ijsbaanterrein in samenwerking met Festiviteitencommissie De Jirnsumer Kat en IJsclub Irnsum.
• Parkeerperikelen op de Rijksweg ten zuiden van de Wijde Steeg.
• Trapveldje. Al jaren ligt er een wens om een trapveldje voor de jeugd aan te leggen. Als (tijdelijke) locatie wordt gedacht aan het braakliggende terrein naast de R.K. basisschool St. Radboud. Een speciale werkgroep i.s.m. VV Irnsum houdt zich hiermee bezig en zal alle betrokkenen t.z.t. benaderen.
• De Jaarvergadering staat gepland voor maandag 2 maart 2009.

Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 10 januari van 16.00 tot 18.00 uur houdt PBI –onder het motto ‘Goede voornemens’- voor het eerst in haar bestaan een Nieuwjaarsreceptie. Noteert u deze datum alvast in uw agenda! Meer hierover kunt u in de Stim van december lezen.

Met vriendelijke groet,

Koos Stornebrink
(secretaris.pbi@gmail.com)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen