Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 27 november 2009 | door Redactie

0

Nieuws Plaatselijk Belang november

In de vorige Stim werd al vermeld dat P.B.I. géén rol gaat spelen in de informatievoorziening omtrent de toekomst van de gemeente Boarnsterhim. Bestuurlid Jan Smittenberg heeft dit op de onlangs door de gemeente georganiseerde gespreksavond in It Kattehûs nogmaals naar voren gebracht. Deze avond werd goed bezocht en maakte duidelijk dat de Jirnsumers niet bepaald op één lijn zitten! Het uitgebreide verslag van deze avond kunt u lezen op of downloaden van de website www.boarnsterhim.nl.

Dit jaar is de functie van dorpencoördinator bij de gemeente vervallen. De dorpsschouw en de meldingenlijn blijven bestaan. Alle Jirnsumers kunnen gebruik maken van de meldingenlijn en hoeven dus niet te wachten tot de dorpsschouw in juni. Daarom deze informatie:

 

Bij de meldingenlijn kunt u terecht met alle meldingen over klein beheer en onderhoud aan de openbare ruimte binnen de gemeente.

Wanneer u de meldingenlijn belt dan wordt uw vraag direct afgehandeld of in het meldingensysteem geplaatst. Meldingen, zoals losse stoeptegels die gevaar op kunnen leveren voor de omgeving, krijgen meer voorrang dan meldingen over bijvoorbeeld onkruid. De wijkcoördinator houdt de meldingen van zijn wijk bij. Hij plant de meldingen in en zorgt voor de afhandeling. De wijkcoördinator is verantwoordelijk voor het afhandelen van de meldingen.

U kunt terecht bij de meldingenlijn voor:
– meldingen over klein beheer en onderhoud aan openbare ruimte zoals wegen, afvalverwijdering, groen, bruggen en reiniging;
– gladheidbestrijding;
– meldingen over ratten;
– levering van schrikhekken en/of containers;
– meldingen over het onderhoud van bushaltes en speeltuinen.

De meldingenlijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur op telefoonnummer 0566 – 629252. U kunt ook een e-mail sturen naar: meldingen@boarnsterhim.nl

 

Misschien was het u al opgevallen: de bouw van een monument tegenover de Hervormde Kerk. Dit monument  is een initiatief van de Stichting Jabikspaad Fryslân en stelt een gaffel voor, een vork met twee tanden overgaand in één handvat of steel.

De gaffel symboliseert dat in Jirnsum twee oude pelgrimspaden samenkomen. De weg over de oude Middelzeedijk vanuit Leeuwarden over Wirdum richting Jirnsum en de route vanuit Franeker via Jorwert. In de omgeving van de Sylsbrêge komen deze routes samen. Een kunstwerk plaatsen op deze plek was niet mogelijk omdat het er al te vol en onoverzichtelijk is. Volgend jaar bestaat de Stichting Jabikspaad tien jaar. Dan wil men het monument voorzien van een informatiepaneel en feestelijk openen.

Tot slot:

Parkear- en ferkearsmaatregels sintrum klear

 

It hat mear as in jier duorre mar flak foar de simmerfakânzje hie de gemeente dan dochs einliks alle parkear- en ferkearsmaatregels troffen. Dizze maatregels wiene ôfpraat tusken pleatslik belang, gemeente en plysje yn oerlis mei de oan- en omwenjenden om de parkear- en ferkearsproblemen yn it  sintrum (Buorren, Opslach, Wide Steech en It Efterom) op te lossen.

Dy maatregels binne:

1 ) Parkearferbod yn it diel fan “De Buorren” (Rykswei tusken It Kattehûs en de bocht by de dokterspraktyk) tusken de bocht by de fotogalerie van A. Zwanenburg en de súdlike yn- en útgong fan Jirnsum, mei útsûndering fan de markearde parkearfakken;

2 ) 7 parkearfakken foar fergunninghâlders yn it diel fan de Buorren tusken “It Kattehûs” en de bocht by it Bordahûs. (Opm.: der binne 4 realisearre want 3 ha net oanfrege);

3 ) Parkearferbod op “It Efterom” (paad efter de huzen tusken It Kattehûs en de Wide Steech);

4 ) Auto’s ek tastien op it lêste ein fan “It Efterom” (boerd “FIETSPAD” is fuort helle);

5 ) Yn de “Wide Steech”(plein tusken de supermerk en de eardere meniste tsjerke) twa markearde parkearfakken der by

6 ) Twa nije parkearfakken op “De Opslach” (plein tusken Rykswei en Boarn tsjinoer de Wide Steech)

6 ) Parkearferbod op “De Opslach” mei útsûndering fan de twa nije parkearfakken

7 ) Blauwe zône sneons fan 9:00 – 17:00 oere foar trije parkearfakken by de supermerk.

 

De plysje is frege om de maatregels goed te hânhâlden.

Mei in jier sille de maatregels evaluearre wurde.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur,

Koos Stornebrink,

Secretaris PBI (secretaris.pbi@gmail.com)
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen