Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 21 oktober 2010 | door Redactie

0

Nieuws Plaatselijk Belang oktober 2010

Beste mensen,

Deze maand wordt u vanaf deze plaats weer geïnformeerd over de bezigheden van Plaatselijk Belang Irnsum (PBI).

1.     Rients Koster heeft inmiddels de penningen overgenomen van Jan Smittenberg, die nu de functie van voorzitter op zich heeft genomen. Als bestuur zijn we nu met 5 personen. Maar er zijn nog wel een paar lege stoelen…

2.     Na de zomervakantie zijn we weer vol goede moed begonnen om ook ús Jirnsum op te stoten in de vaart der volkeren. De herinrichtingsplannen van de Wijde Steeg beginnen steeds concretere vormen aan te nemen nu bureau BügelHajema met nieuwe tekeningen is gekomen. De werkgroep Wonen, Verkeer en Groen heeft hiervoor meetgegevens en foto’s van de bestaande situatie en gebruikte materialen aangeleverd. De volgende stap betreft het opstellen van een kostenraming.

3.     De commissie ‘Scholenbouw’ wordt inmiddels ook wel ‘Scholenbouw-plus’ genoemd, want de sportverenigingen die van de gymzaal gebruik maken ijveren samen met PBI voor een ruimere sportzaal bij de nieuw te bouwen basisscholen. Er moet nu inzichtelijk worden gemaakt hoeveel de meerkosten boven een standaardzaal zullen worden en waar het benodigde geld vandaan gehaald kan worden. Nieuws van de werkgroep Scholen-plus: De werkgroep bestaat momenteel uit: Theo Damsma (voorzitter), Bauke Nicolai, Renee Ruiten, Bert de Jong, Niek Haringsma en Akkeneel Brouwer. Op 16 juni had de werkgroep een gesprek met wethouder Van Beek over de mogelijkheden om de nieuwbouw van de scholen te combineren met vernieuwing van Dekemahiem en vergroting van de sportzaal.
Over Dekemahiem valt nog weinig te melden. Elkien werkt nog aan een nieuw programma waar dat in zou moeten passen. Dat verwachten we in november. De scholen zullen waarschijnlijk de nieuwbouw gaan uitvoeren, inclusief de gymzaal. De gemeente heeft daarbij alleen geld voor een gymzaal zoals minimaal vereist is voor het basisonderwijs. En zo’n zaal is te klein voor bijvoorbeeld een volleybal toernooi. Een eerste raming komt uit op een bedrag aan meerkosten voor een grotere zaal in de orde van € 300.000,-.
Op 7 oktober is er overleg geweest met wethouder De Haan (onderwijs) en wethouder Jager (sport). Enkele conclusies: De gemeente krijgt van het rijk absoluut geen toestemming om geld te besteden aan nieuwbouw of uitbreiding van sportvoorzieningen. De exploitatie van wat er is, is al moeilijk genoeg. Het is ook erg riskant om de nieuwbouw van de sportzaal uit te stellen tot na de herindeling. Het dorp zal de meerkosten van een grotere zaal dus echt zelf moeten opbrengen. Daar zal nog dit jaar zo veel zekerheid over moeten bestaan dat dit verwerkt kan worden in de opdracht aan de architect. En dan moet er ook nog een plan voor een sluitende exploitatie komen. De werkgroep en bestuur PBI beraden zich nu op verder te ondernemen stappen.

4.    Over de Sylsbrêge valt nog steeds niets te melden. De bal ligt al geruime tijd bij de Provincie.

5.    De Stim fan Jim, die onder de paraplu van PBI valt, heeft moeite om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. PBI denkt mee om de dorpskrant van Jirnsum weer financieel gezond te worden. We wensen het bestuur en de redactie veel succes in de komende maanden.

6.     De speeltuincommissie heeft alle drie de speeltuinen weer in orde gemaakt. Het is fijn dat er momenteel voldoende hulp is voor de commissieleden! Er zijn nog wensen voor o.a. een grotere zandbak. Helaas zijn in speeltuin De Wieren vernielingen gepleegd. Hiervan zal bij de politie aangifte worden gedaan. We gaan ervan uit dat het hier om een eenmalig incident gaat en dat iedereen een oogje in het zeil houdt.

7.     PBI heeft namens de inwoners van Jirnsum een gift van € 130,- (= € 0,10 per inwoner van Jirnsum) overgemaakt naar de speciale jubileumrekening van de 150-jarige firma Elzinga die hiermee KiKa (Kinderen Kankervrij) steunt.

 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur, Koos Stornebrink, secretaris PBI (secretaris.pbi@gmail.com)

 

 
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑