Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 30 september 2006 | door Redactie

0

Nieuws Plaatselijk Belang september 2006

De Pilot

Als bestuur willen we ons voorbereiden op de volgende vergaderavond met de FGG en de gemeente (datum is nog niet bekend). We hebben een lijstje gemaakt met ideeën en geprobeerd prioriteiten te stellen. We hebben ons laten inspireren door de Dorpsvisie, de Dorpshop, de avonden met de FGG en de vergaderingen met het bestuur en de werkgroepen:

1. De sportvelden verplaatsen naar een andere plek. Hierdoor creëer je ruimte voor levensbestendige woningen, scholen onder 1 dak in het centrum en bij het dorpshuis. Ook maak je ruimte om het eerste stukje weg van de Fonterbuorren door te trekken naar de Wijde Steech zodat de Rijksweg en de verlengde Fonterbuorren éénrichtingsverkeer worden.

2. Sylsbrêge ophogen binnen het Friese Meren Project. De brug zal moeten aansluiten op de nieuwe rondweg. Hoe die komt te lopen moet nog onderzocht worden. Er komt een regelmatig overleg hierover tussen PBI, de gemeente en omwonenden. Het nieuwe stuk rondweg aan de noordkant van het dorp biedt mogelijkheden voor bv. woningbouw.

3. Toeristische ontwikkelingen
Camping, zwemstrand, passantenhaven, naar de overzijde van de Boarn.
Wijde Steech mooi maken met terras aan het water en een heeghout naar de recreatie terreinen aan de overkant van de Boarne.
Wandel en fietspaden aanleggen incl. picknicktafels.

Zoals u zult begrijpen zijn dit lange termijn ideeën van Plaatselijk Belang. Er zal nog heel wat water door de Boarne stromen voordat deze plannen gerealiseerd zijn.

Voor de kortere termijn stellen we voor een commissie samen te stellen om een plan te maken voor het centrum, De wijde Steech en het groen rondom het algemene kerkhof (de oude terp). We willen belanghebbenden en mensen met verstand van mooi, uitnodigen in een werkgroep plaats te nemen. Dit plan moet rekening houden met parkeergelegenheid, groen, zicht op het water, maar vooral moet het plan het dorp een hart geven.

Daarnaast wil de werkgroep recreatie en toerisme een folder maken met daarin informatie over het dorp, cultuur en bedrijven, wandel- en fietspaden enz. Er bestaan al een hoop kano-, fiets-en wandelroutes. Deze zijn bv. gemaakt bij andere (feestelijke-) gelegenheden van bv. buurtverenigingen of de merkekommisje. De werkgroep Recreatie en Toerisme zou deze graag verzamelen voor de folder (het boekje, de website).
We willen de folder financieren uit het subsidie potje kleine recreatieve voorzieningen van de gemeente.

De zendmast

Plaatselijk belang is op de hoogte gesteld over de plannen voor de toekomstige veranderingen met betrekking tot de zendmast door de wethouder mevr. Mieke Minkes en een deskundige van de gemeente dhr. Harry Hemming. Er zijn kaarten van de zendmast overlegd en besproken.
PBI wordt op de hoogte gebracht van de komende wijzigingen in frequenties. De raad heeft eerder besloten voorlopig geen UMTS-frequenties toe te staan, dit omdat nog onduidelijk is hoe deugdelijk de resultaten van de onderzoeken zijn en vanwege bezwaar van omwonenden.
De huidige mast plus bijbehorende vergunningen dateert van 1993 en wordt gebruikt voor radio en semafonie.
In 1997 is er een aanvraag voor TV gekomen, maar de vergunning is na bezwaren vernietigd. Nu heeft de NOVEC (masthouder) een aanvraag voor UMTS en digitale radio en TV ingediend. Dit is met spoed nodig, omdat Omrop Fryslân anders per 30 oktober niet meer kan uitzenden.
De UMTS hangt er al in, dit was niet gemeld. De gemeente beraad zich op maatregelen. Er komt een apart traject voor de digitale uitzending, en de UMTS. Na het zomerreces gaat de raad zich er over buigen, om een en ander te heroverwegen, mede naar aanleiding van de nieuwe onderzoeken betreffende de gevolgen van UMTS. Metingen wezen uit dat de mast royaal onder de normen blijft. (Internationale normen voor veldsterktes 30, gemeten sterkte 3).
Op dit moment is de gemeente bezig met het opstellen van beleid over UMTS.
Er zijn op dit moment allerlei ontwikkelingen op dit gebied gaande in het land (nieuwe jurisprudentie enz.). De gemeente is bezig al deze nieuwe zaken op een rijtje te zetten, om te komen tot een weloverwogen besluitvorming. Het college heeft aangegeven dat het nu nog te vroeg is om alle vragen te beantwoorden en besluiten te nemen.
Naar aanleiding van dit verhaal heeft Plaatselijk Belang een inloopspreekuur ingesteld op 18 september. Dit is aangekondigd op de website www.jirnsum.com. Er zijn die avond geen Jirnsumers met vragen geweest. Als u naar aanleiding van dit stukje nog vragen of zorgen heeft over dit onderwerp kunt u ze altijd bij ons indienen. Wij inventariseren de vragen en we overleggen met de gemeente of het nodig is een informatieavond te organiseren.

Wederom een hoop plannen. Als u naar aanleiding van bovenstaande vragen, zorgen of opmerkingen heeft dan kunt u die op de volgende manieren kwijt:
– via de mail secretarispb@planet.nl
– via de post rijksweg 182
– via de telefoon 602526

Met vriendelijke groet Renée Ruiten
Secretaris, Plaatselijk Belang Irnsum
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen