Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 15 december 2006 | door Redactie

0

Nieuws Plaatselijk Belang

:: Op 11 december vond de officiële start plaats van de nieuwbouwactiviteiten in het kader van het project Wenjen yn Lytse Doarpen (de Trilker in Poppenwier). De FGG heeft de vijf deelnemende dorpen gevraagd voor de viering een kunstwerk te maken. Uw creatieve bestuur heeft de nog creatievere Grietje de Vries en Harry Rozema gevraagd het kunstwerk te maken. Dit is prachtig gelukt. Veel dank hiervoor. Het kunstwerk kunt u t.z.t. bewonderen in het dorpshuis.
De bouw van de vijf woningen aan het nieuwe Mauritiuspaad zal dan los gaan. De naam van het paad is gekozen omdat daar ongeveer de oude St. Mauritiuskerk met zadeldaktoren stond. Het klaverkruis in de vlag van Jirnsum is het teken van St. Mauritius, aan deze heilige was de R.K. kerk gewijd. (Met dank aan de interessante website van Symen A. Schoustra, irnsum.tmfweb.nl) 

:: Op donderdag 22 februari 2007 om 20.00 uur is de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum e.o. We nodigen u van harte uit voor deze vergadering. 
We zullen volgende maand de jaar- en de financiële verslagen in de Stim en op de website jirnsum.com zetten zodat u zich goed kunt voorbereiden. Houdt die datum in ieder geval vrij. Na het officiële gedeelte zullen we u informeren over de stand van zaken m.b.t. de pilot, de plannen en de uitwerking hiervan.
Er zal een maquette te zien zijn van de nieuwe woningen aan het Mauritiuspaad.
Ook zullen we vragen of de gemeente haar standpunten met betrekking tot de zendmast wil toelichten en vragen wil beantwoorden. 

:: Nieuws van het bestuur
Luuc Elzinga gaat het bestuur verlaten. Wegens drukke werkzaamheden in Groningen is het bestuurswerk voor Luuc niet meer te combineren met de rest van zijn werkzaamheden. Wij bedanken hem voor zijn inspanningen in het bestuur en bij de werkgroep recreatie en toerisme. 

:: Op 18 december heeft plaatselijk belang een speciale ‘bestuursplus’ vergadering. Hiervoor is het bestuur, de werkgroepen en een aantal aspirant-leden uitgenodigd. De agenda zal voornamelijk bestaan uit het bijpraten van alle zaken rondom de pilot en daarnaast worden de werkgroepen op actiesterkte ingedeeld. Als u belangstelling heeft om hieraan deel te nemen dan nodig ik u van harte uit contact met mij op te nemen. 

:: Nieuws uit de werkgroep voorzieningen
De werkgroep voorzieningen is de afgelopen maanden met verschillende organisaties in gesprek geweest. Een van die organisaties is Leppehiem in verband met de introductie van ‘de meitinker’. We hebben als werkgroep met name meegedacht over de introductie van de meitinker: hoe kan deze functie het best onder de aandacht van de Jirnsumer gebracht worden?
Verder heeft de werkgroep zoveel mogelijk de bijeenkomsten van Welkom over de Pilot bijgewoond. In voorbereiding hierop hebben we met elkaar van gedachten gewisseld wat in onze ogen de beste projecten voor Jirnsum zouden zijn en dan natuurlijk met name vanuit het oogpunt van het voorzieningenniveau.
Natuurlijk volgen we ook de ontwikkelingen rondom de scholen op de voet en kijken we welke rol de werkgroep of plaatselijk belang hierin zou kunnen vervullen.
Kort geleden hebben we een gesprek gehad met medewerkers van Aldereinwurk, zij zijn betrokken bij Dekemahiem en willen een project starten in Jirnsum. Dit project zal in het teken moeten staan van Jong en Oud. 
Hieruit blijkt dat de functie van de werkgroep zo langzamerhand gestalte begint te krijgen. Organisaties op het terrein van voorzieningen weten de werkgroep te vinden en omgekeerd.
Namens de werkgroep, Imkje de Goede 

:: Nieuws uit de Tweede Kamer
Wij feliciteren onze dorpsgenoot Lutz Jacobi van harte met haar 2e kamer zetel in Den Haag. Wij hopen dat zij de belangen van Friesland, en met name de belangen van ons mooie lange Jirnsum met verve zal verdedigen. Zij zal nog van ons horen…
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen