Nieuws no image

Gepubliceerd op 24 juni 2014 | door Redactie

0

Nieuws van de Speelpleincommissie

Er is contact gelegd met landelijke fondsen, maar ook regelmatig is vergaderd om de voortgang te bespreken en de voorjaarsmarkt voor te bereiden. Uiteindelijk zijn de firma’s Eibe, Kompan en Kinderland gekozen om hun offerte toe te lichten en hun plan te presenteren. Voor de eindselectie was de ontzorging van de leverancier bij de fondsenwerving een erg belangrijk punt. Subsidieverwerving is namelijk een vrij ingewikkeld en tijdrovend proces.

Hierna heeft de commissie de presentaties geëvalueerd en unaniem gekozen voor Kompan Speeltoestellen. Kompan presenteerde een concept en keuze voor de speeltoestellen, wat het beste voldeed aan onze criteria: volledige ontzorging bij de fondsenwerving, goede prijs-kwaliteit, flexibel in de keuzes voor de speeltoestellen, duidelijke prijsafspraken en hele goede kennis en betrokkenheid bij de realisatie van een prachtig speelplein. Kompan is een ervaren gerenommeerde speler in de branche van speelvoorzieningen. (zie ook www.kompan.nl)

De realisatie van speelvoorzieningen en een natuurlijk speelplein duurt al enige tijd en dat heeft een reden. We gaan voor kwaliteit en een inspirerend speelplein met uitdagende natuurlijke speelvoorzieningen. De totale begroting van het plan is daardoor hoog en bedraagt ruim € 60.000. De aankoop en realisatie zal grotendeels afhankelijk zijn van subsidies. Eerste prioriteit hebben de speeltoestellen voor onder-, midden en bovenbouw, de schommel en de duikelrekken. Als er daarna nog financiële ruimte is zullen grotere hekken en doelen voor de pannakooi, staande boomstammen en stapstenen worden aangelegd. De overige zaken die in het plan zijn opgenomen zijn baskets, liggende boomstammen, schelpen tussen de stapstenen enz.

We zijn inmiddels gestart met het aanvragen van subsidies en gaan ook door met acties, zoals de voorjaarsmarkt die onlangs is gehouden. De beoordeling van subsidieaanvragen vragen tijd en bij voldoende opbrengst en een niet te strenge winterperiode zou aan het eind van dit jaar (een deel van) de speelvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden. Tot nu toe zijn alleen de bomen, beplanting en bodembedekkers uit de actieopbrengsten betaald, zodat zoveel mogelijk speelvoorzieningen en andere natuurlijke voorzieningen in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Bovendien wordt niet verwacht dat het volledige benodigde bedrag uit subsidies gefinancierd kan worden en daardoor worden de actieopbrengsten achter de hand houden voor een eventueel tekort. Waarschijnlijk zal een deel van het plan ook op basis van zelfwerkzaamheid gerealiseerd moeten worden.

Kortom, we gaan voor een supermooi speelplein en helaas kost dat veel geld en daardoor tijd. De komende periode staat in het teken van subsidieaanvragen en we hopen veel subsidie te mogen ontvangen. Alleen daardoor zal het ingerichte schoolplein een stap dichterbij komen !

Natuurlijk houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen.

Tot besluit:

  • Wilt u meer weten over de inrichting van het schoolplein? Wilt u misschien een (financiële) bijdrage leveren of kent u subsidiemogelijkheden of iemand die ons behulpzaam kan zijn? Stuur uw bericht naar: marcelterra@hetnet.nl, op school kunt u ook terecht bij de directeuren John, Clemens of de juffen Anna.
  • Cor Blonk (ouder van Esmee op de Sint Radboud) verricht regelmatig hand- en spandiensten op het speelplein en kwam bij ons met het aanbod van vier gratis zwerfkeien, die hij zelf naar Irnsum heeft vervoerd en inmiddels een mooie plek hebben gekregen. Cor is altijd bereid om mee te denken en te helpen bij werkzaamheden en de speelcommissie wil Cor hiervoor dan ook hartelijk bedanken.

Bron: de Speelpleincommissie (Karin, Jessica, Jan, Ineke, Clemens, John, Anna, Anna, Marcel)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen