Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 25 juli 2006 | door Redactie

0

Nieuws van Plaatselijk Belang Irnsum

De dorpschouw
We hebben een lijst opgesteld van zaken in het dorp die om onderhoud vragen of om een oplossing in verband met de veiligheid. Een aantal van deze punten zijn door oplettende Jirnsumers ingebracht, bedankt hiervoor.
Deze punten zijn met de dorpencoördinator en een delegatie van Plaatselijk Belang besproken en bekeken. Vervolgens heeft de gemeente laten weten of ze actie ondernemen of niet en waarom niet.
 
1.     Gat in de asfaltweg tegenover Aqualux.
Actie: Gat opvullen door gemeente voor juli 2006, is gebeurd.
2.     Een hobbel en een kuil in de rondweg waardoor de auto’s van de weg afvliegen.
Actie: De gemeente doet niets omdat zij stellen dat de auto’s te hard rijden.
PBI stelt de gemeente voor een 60 km weg van de rondweg te maken. Dit maakt de snelheden rond Jirnsum meer consequent en beperkt de geluidsoverlast voor omwonenden.
3.     De beplanting van de groenvakken aan de Douwemastrjitte 32-74 is van slechte
Kwaliteit.
Actie: De gemeente gaat de vakken in 2007 opnieuw beplanten.
4.     Overhangend groen bij de parkeerplaats van het voetbalveld.
Actie: Dit stuk wordt gesnoeid door de gemeente, is gebeurd.
5.     Parkeerproblemen aan het smalle deel van de rijksweg en bij de Troefmarkt.
Actie: De gemeente onderzoekt mogelijkheden voor het instellen van een blauwe zone bij de Troefmarkt. Verder staat verderop in dit artikel meer over de parkeerproblemen aan de rijksweg.
6.     Onveilige, onduidelijke en niet fraaie verkeersituatie bij de Sylsbrege.
Actie: De gemeente wil hier vooralsnog niets aan doen. Dit in verband met nieuwbouw plannen van de brug.
PBI is het hier niet mee eens. Wij vinden de situatie te onduidelijk om deze op deze manier te laten voortbestaan. Hierover wordt met de gemeente gesproken.
7.     Informatie over de nieuw aan te leggen in- en uitritten van Plan Bangma.
Actie: Er wordt een overleg gepland met de projectleider van de gemeente, de vereniging van eigenaren van plan Bangma en PBI, is gebeurd.
PBI ondersteunt het voorstel van de vereniging van eigenaren om een voetpad aan de zuidzijde van de grousterdyk, aan de kop van de nieuwe haven aan te leggen.
Ook worden de 2 nieuwe straten, de stripe aan de grousterdyk en het kampke aan de rijksweg duidelijk aangegeven met een verhoging in de weg en een afwijkende kleur. Op deze nieuwe T splitsingen zal verkeer van rechts voorrang hebben.
8.     De gevaarlijke situatie voor fietsers aan de Griene Dyk en de Butlanswei.
Actie: De gemeente kan hier geen vrij liggende fietspaden aanleggen. Er zijn geen plannen en er is geen budget.
PBI blijft hier aandacht voor vragen. Zowel bij de gemeente als bij automobilisten die te hard rijden.
9.     Een uitstapplek bij de bushalte station Grou/Jirnsum ontbreekt.
Actie: Geen, de situatie is niet optimaal zo maar het heeft geen prioriteit.
PBI houdt dit punt op de lijst.
10. Kapot wegdek van het fietspad Grou/Jirnsum.
Actie: Dit wordt door de gemeente hersteld in 2006.
PBI heeft vastgesteld dat een deel hersteld is maar een belangrijk deel nog niet. PBI informeert naar het vervolg van de actie.
11.Een nagekomen punt is de slecht onderhouden sloot achter het dorpshuis en de 
voetbalvelden.
Actie: Geen, volgens de gemeente zijn de omwonenden verantwoordelijk.
PBI dringt aan op een overleg tussen omwonenden en de gemeente.
 
Ondanks zaken die nog aandacht nodig hebben zijn we tevreden over de snelle acties en toezeggingen van de gemeente bij een aantal van de genoemde punten. 

De pilot van de FGG in Jirnsum en Top en Twel

In de Stim van mei staat een uitgebreide uitleg over het project wat de FGG in Jirnsum en Top en Twel uitvoert. Dit wordt begeleid door buro Noordpeil.
We hebben in mei een vergadering gehad in Uitwellingerga. Aanwezig waren mensen van PBI en de werkgroepen wonen, recreatie en voorzieningen. Hier hebben we de hoofdpunten van de dorpshop naar voren gebracht en ingetekend op de kaart van Jirnsum. Op 11 juli staat een nieuw overleg op stapel met buro Noordpeil, de FGG en een bredere groep Jirnsumers. Ondernemers, zorginstellingen, scholen en commissies zullen aanwezig zijn. Ook mensen uit Top en Twel zullen aanwezig zijn om uit te wisselen en van elkaar te leren.
Het is de bedoeling dat we na de zomer plannen gaan uitvoeren.
 
Het parkeerverbod aan het smalle deel van de Rijksweg
Het zal u opgevallen zijn dat er minder geparkeerde auto’s staan aan het smalle deel van de rijksweg. Er is een verboden te parkeren bord geplaatst. Eén ter hoogte van de Wijde Steeg en één aan de zuidkant van het dorp.
Na contact met de dorpen coördinator mevr. N. Otten legt ze uit dat dit uitvoering is van een oude maatregel. Het parkeren is al een tijd verboden op die plek maar er zijn nog steeds geen borden geplaatst. Dat is nu (na de dorpschouw?, zie punt 5) gebeurd. De meningen over de maatregel zijn verdeeld en bekend. De auto’s zorgen soms voor onveilige situaties, het oogt niet fraai maar de geparkeerde auto’s voorkomen te snel rijden, het remt af.
De discussie loopt nog steeds. PBI heeft het parkeerbeleid in Jirnsum op de agenda staan, zowel in de gesprekken met de gemeente als in de pilot met de FGG.
Ook lijkt het ons zinvol met de omwonenden om de tafel te gaan en te horen wat hun ervaringen zijn met het huidige gemeentelijk parkeerbeleid en met hen bespreken wat eventuele oplossingen kunnen zijn.
 
Het zwemstrand aan de Syl

Op mooie zonnige dagen is het er druk met kinderen en ouders. Vanaf de grousterdyk heb je een mooi uitzicht op spelende kinderen en het strand. Een mooie binnenkomer voor Jirnsum.
Opeens lag het er. Een stukje wit zand met een duikplank. Een particulier initiatief op een particulier stuk grond.
PBI heeft een zwemstrand zeker in de plannen staan. Al bij de keukentafelgesprekken voor de dorpsvisie van drie jaar geleden kwam het bij de jeugd als grote wens naar voren. Jirnsum moet een zwemplek hebben. Ook nu staat het als wens genoteerd op de lijst voor de pilot van de FGG.
Hierom heeft PBI in de winter overleg gehad met de eigenaar van de grond, de waterskivereniging en de gemeente. Jaren geleden hebben zij op deze plek in de Syl gewaterskied. Toen is het door de gemeente verboden en hebben zij een plek op het Snekermeer gekregen bij de sluizen in de buurt.
Het strandje is zowel voor de waterskivereniging als voor PBI een verrassing. Het is een prachtige plek voor een zwemstrand, het begin is er, een kans voor Jirnsum (en Friens). PBI wil het overleg met de eigenaar zo spoedig mogelijk voortzetten om te komen tot een bevredigende oplossing voor het gebruik van de grond.
 
 
Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze tekst kunt u altijd contact opnemen met Renée Ruiten, secretaris van Plaatselijk Belang Irnsum.
Tel: 602529 of E-mail: secretarispb@planet.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de Syl zwemmers van Jirnsum

Niet duiken


Het is niet diep genoeg onder de duikplank.

Stop je chips zakken, je schillen, je limonadepakjes, je snoeppapiertjes, je ijsverpakkingen, je rommel….

in de nieuwe prullenbak.

 

 

 

PBI
 


Nieuws van Plaatselijk Belang Irnsum

Juli 2006
 
Het laatste nieuws alweer voor de zomervakantie. Er rest ons nog een bestuursvergadering, een pilot overleg met de FGG en met mensen uit de zorg, scholen, bedrijven en commissies en een werkgroepenoverleg. En dan kunnen we even achteroverleunen.
U kunt in het komende stuk lezen over de dorpschouw die in Jirnsum gehouden is. Over de pilot en de samenwerking met de FGG. Over het parkeerverbod in het smalle deel van de rijksweg, en over het zwemstrandje aan de Syl.

 


De dorpschouw

We hebben een lijst opgesteld van zaken in het dorp die om onderhoud vragen of om een oplossing in verband met de veiligheid. Een aantal van deze punten zijn door oplettende Jirnsumers ingebracht, bedankt hiervoor.
Deze punten zijn met de dorpencoördinator en een delegatie van Plaatselijk Belang besproken en bekeken. Vervolgens heeft de gemeente laten weten of ze actie ondernemen of niet en waarom niet.
 
1.     Gat in de asfaltweg tegenover Aqualux.
Actie: Gat opvullen door gemeente voor juli 2006, is gebeurd.
2.     Een hobbel en een kuil in de rondweg waardoor de auto’s van de weg afvliegen.
Actie: De gemeente doet niets omdat zij stellen dat de auto’s te hard rijden.
PBI stelt de gemeente voor een 60 km weg van de rondweg te maken. Dit maakt de snelheden rond Jirnsum meer consequent en beperkt de geluidsoverlast voor omwonenden.
3.     De beplanting van de groenvakken aan de Douwemastrjitte 32-74 is van slechte
Kwaliteit.
Actie: De gemeente gaat de vakken in 2007 opnieuw beplanten.
4.     Overhangend groen bij de parkeerplaats van het voetbalveld.
Actie: Dit stuk wordt gesnoeid door de gemeente, is gebeurd.
5.     Parkeerproblemen aan het smalle deel van de rijksweg en bij de Troefmarkt.
Actie: De gemeente onderzoekt mogelijkheden voor het instellen van een blauwe zone bij de Troefmarkt. Verder staat verderop in dit artikel meer over de parkeerproblemen aan de rijksweg.
6.     Onveilige, onduidelijke en niet fraaie verkeersituatie bij de Sylsbrege.
Actie: De gemeente wil hier vooralsnog niets aan doen. Dit in verband met nieuwbouw plannen van de brug.
PBI is het hier niet mee eens. Wij vinden de situatie te onduidelijk om deze op deze manier te laten voortbestaan. Hierover wordt met de gemeente gesproken.
7.     Informatie over de nieuw aan te leggen in- en uitritten van Plan Bangma.
Actie: Er wordt een overleg gepland met de projectleider van de gemeente, de vereniging van eigenaren van plan Bangma en PBI, is gebeurd.
PBI ondersteunt het voorstel van de vereniging van eigenaren om een voetpad aan de zuidzijde van de grousterdyk, aan de kop van de nieuwe haven aan te leggen.
Ook worden de 2 nieuwe straten, de stripe aan de grousterdyk en het kampke aan de rijksweg duidelijk aangegeven met een verhoging in de weg en een afwijkende kleur. Op deze nieuwe T splitsingen zal verkeer van rechts voorrang hebben.
8.     De gevaarlijke situatie voor fietsers aan de Griene Dyk en de Butlanswei.
Actie: De gemeente kan hier geen vrij liggende fietspaden aanleggen. Er zijn geen plannen en er is geen budget.
PBI blijft hier aandacht voor vragen. Zowel bij de gemeente als bij automobilisten die te hard rijden.
9.     Een uitstapplek bij de bushalte station Grou/Jirnsum ontbreekt.
Actie: Geen, de situatie is niet optimaal zo maar het heeft geen prioriteit.
PBI houdt dit punt op de lijst.
10. Kapot wegdek van het fietspad Grou/Jirnsum.
Actie: Dit wordt door de gemeente hersteld in 2006.
PBI heeft vastgesteld dat een deel hersteld is maar een belangrijk deel nog niet. PBI informeert naar het vervolg van de actie.
11.Een nagekomen punt is de slecht onderhouden sloot achter het dorpshuis en de 
voetbalvelden.
Actie: Geen, volgens de gemeente zijn de omwonenden verantwoordelijk.
PBI dringt aan op een overleg tussen omwonenden en de gemeente.
 
Ondanks zaken die nog aandacht nodig hebben zijn we tevreden over de snelle acties en toezeggingen van de gemeente bij een aantal van de genoemde punten.
 

 

 

 

 

De pilot van de FGG in Jirnsum en Top en Twel

 

                     
In de Stim van mei staat een uitgebreide uitleg over het project wat de FGG in Jirnsum en Top en Twel uitvoert. Dit wordt begeleid door buro Noordpeil.
We hebben in mei een vergadering gehad in Uitwellingerga. Aanwezig waren mensen van PBI en de werkgroepen wonen, recreatie en voorzieningen. Hier hebben we de hoofdpunten van de dorpshop naar voren gebracht en ingetekend op de kaart van Jirnsum. Op 11 juli staat een nieuw overleg op stapel met buro Noordpeil, de FGG en een bredere groep Jirnsumers. Ondernemers, zorginstellingen, scholen en commissies zullen aanwezig zijn. Ook mensen uit Top en Twel zullen aanwezig zijn om uit te wisselen en van elkaar te leren.
Het is de bedoeling dat we na de zomer plannen gaan uitvoeren.
 

 


Het parkeerverbod aan het smalle deel van de rijksweg

 


Het zal u opgevallen zijn dat er minder geparkeerde auto’s staan aan het smalle deel van de rijksweg. Er is een verboden te parkeren bord geplaatst. Eén ter hoogte van de Wijde Steeg en één aan de zuidkant van het dorp.
Na contact met de dorpen coördinator mevr. N. Otten legt ze uit dat dit uitvoering is van een oude maatregel. Het parkeren is al een tijd verboden op die plek maar er zijn nog steeds geen borden geplaatst. Dat is nu (na de dorpschouw?, zie punt 5) gebeurd. De meningen over de maatregel zijn verdeeld en bekend. De auto’s zorgen soms voor onveilige situaties, het oogt niet fraai maar de geparkeerde auto’s voorkomen te snel rijden, het remt af.
De discussie loopt nog steeds. PBI heeft het parkeerbeleid in Jirnsum op de agenda staan, zowel in de gesprekken met de gemeente als in de pilot met de FGG.
Ook lijkt het ons zinvol met de omwonenden om de tafel te gaan en te horen wat hun ervaringen zijn met het huidige gemeentelijk parkeerbeleid en met hen bespreken wat eventuele oplossingen kunnen zijn.
 


Het zwemstrand aan de Syl

 


Op mooie zonnige dagen is het er druk met kinderen en ouders. Vanaf de grousterdyk heb je een mooi uitzicht op spelende kinderen en het strand. Een mooie binnenkomer voor Jirnsum.
Opeens lag het er. Een stukje wit zand met een duikplank. Een particulier initiatief op een particulier stuk grond.
PBI heeft een zwemstrand zeker in de plannen staan. Al bij de keukentafelgesprekken voor de dorpsvisie van drie jaar geleden kwam het bij de jeugd als grote wens naar voren. Jirnsum moet een zwemplek hebben. Ook nu staat het als wens genoteerd op de lijst voor de pilot van de FGG.
Hierom heeft PBI in de winter overleg gehad met de eigenaar van de grond, de waterskivereniging en de gemeente. Jaren geleden hebben zij op deze plek in de Syl gewaterskied. Toen is het door de gemeente verboden en hebben zij een plek op het Snekermeer gekregen bij de sluizen in de buurt.
Het strandje is zowel voor de waterskivereniging als voor PBI een verrassing. Het is een prachtige plek voor een zwemstrand, het begin is er, een kans voor Jirnsum (en Friens). PBI wil het overleg met de eigenaar zo spoedig mogelijk voortzetten om te komen tot een bevredigende oplossing voor het gebruik van de grond.
 
 
Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze tekst kunt u altijd contact opnemen met Renée Ruiten, secretaris van Plaatselijk Belang Irnsum.
Tel: 602529 of E-mail: secretarispb@planet.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de Syl zwemmers van Jirnsum

Niet duiken


Het is niet diep genoeg onder de duikplank.

Stop je chips zakken, je schillen, je limonadepakjes, je snoeppapiertjes, je ijsverpakkingen, je rommel….

in de nieuwe prullenbak.

 

 

 

PBI
 
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen