OBS it Tredde Stee no image

Gepubliceerd op 30 september 2008 | door Redactie

0

NIEUWSBRIEF 26 SEPTEMBER 2008

Wij zoeken een (groot)ouder die op 4 en 5 mei (Dodenherdenking en Bevrijdingsdag) en eventueel op andere dagen van het jaar de vlag voor ons wil hijsen bij school. Wie dat wil doen, kan zich melden bij meester Hans.

Vervanging 

Meester Jan gaat aanstaande maandag en dinsdag naar ‘Kanjertraining’. Na afloop van deze tweedaagse cursus mag hij Kanjerlessen geven. Deze lessen zijn bedoeld om kinderen sociale vaardigheden aan te leren. Meester Hans neemt op die twee dagen de klas over van meester Jan en juf Marije staat dan voor groep 5/6.

Opening Kinderboekenweek 

Op woensdag wordt de Kinderboekenweek op een bijzondere manier geopend. Alle ouders zijn daarom om 8.30 uur van harte welkom op het grote plein. Gedurende de rest van de ochtend staan een vossenjacht en een speciale gymles op het programma. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 moeten dus wel gewoon hun gymkleren meenemen.

Dierendag 

Op 4 oktober is het Dierendag. Omdat die dag op een zaterdag valt, besteden wij daar vrijdag 3 oktober aandacht aan. Alle kinderen mogen daarom hun favoriete dierenknuffels meenemen.

Ouderavond
 
Op 19 november is onze jaarlijkse zakelijke ouderavond. Die zal dit jaar anders van opzet zijn. Voorafgaand aan het zakelijke gedeelte zullen er in de diverse lokalen workshops worden gehouden over onderwijszaken waar u meer van wilt weten. Onderwerpen als Cito-toetsen, zelfstandig werken, of het werken met een taakbrief kunnen daarin aan bod komen. Maar de definitieve keuze van de onderwerpen laten wij graag aan u over! Op bijgevoegd strookje kunt u aangeven waar u meer van wilt weten.
Na afloop van het zakelijke gedeelte laten wij u graag een film zien met opnamen van de dagelijkse gang van zaken in de diverse groepen. De film zal eenmalig op deze avond worden vertoond. Wanneer u bezwaar heeft tegen het maken van filmopnamen van uw kind(eren) kunt u dat uiterlijk 3 oktober aangeven bij meester Hans.

Agenda

30-09-2008 GMR-vergadering
01-10-2008 Opening Kinderboekenweek
06-10-2008 Meester-en-juffendag
06-10-2008 Spreekuur
08-10-2008 OR-vergadering
07 en 09-10-2008 contactavond groep 3/4
16-10-2008 Inloopavond
17-10-2008 Viering
18-10-2008 Begin herfstvakantie
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen