OBS it Tredde Stee no image

Gepubliceerd op 13 oktober 2008 | door Redactie

0

Nieuwsbrief 3 oktober

Opening Kinderboekenweek 

Helaas kon de opening van de Kinderboekenweek in zijn oorspronkelijke vorm niet doorgaan. Maar de kinderen hebben een leuke ochtend gehad met de vossenjacht in school en een gymles waarbij alle leerlingen meededen. Kijk binnenkort op de website voor een verslagje en foto’s van deze dag. Alle ouders die hebben meegeholpen, hartelijk dank!

Meester-en-juffendag
Op maandag 6 oktober a.s. vieren de meesters en juffen hun verjaardagen in het Speelbos in Joure. De kinderen gaan maandag gewoon om 8.30 uur in en zijn om 15.15 uur uit.

Ouderavond 

Op 19 november is onze jaarlijkse zakelijke ouderavond. Die zal dit jaar anders van opzet zijn. Voorafgaand aan het zakelijke gedeelte zullen er in de diverse lokalen workshops worden gehouden over onderwijszaken waar u meer van wilt weten. Onderwerpen als Cito-toetsen, zelfstandig werken, of het werken met een taakbrief kunnen daarin aan bod komen. Maar de definitieve keuze van de onderwerpen laten wij graag aan u over! Vorige week zat er bij de nieuwsbrief een strookje dat u nog steeds kunt inleveren.

Contactavonden
Naast de verplichte contactavonden in januari en juni, hebben wij in oktober altijd een vrijwillige contactavond. Voor de leerlingen van groep 1/2, 5/6 en 7/8 staat die ingepland op 29 oktober a.s.. Bij deze nieuwsbrief zit een briefje om u voor deze contactavond aan te melden.

Agenda

06-10-2008 Meester-en-juffendag
06-10-2008 Spreekuur
08-10-2008 OR-vergadering
07 en 09-10-2008 Contactavond groep 3/4
16-10-2008 Inloopavond
17-10-2008 Viering
18-10-2008 Begin herfstvakantie
29-10-2008 Contactavond groepen 1/2, 5/6 en 7/8
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen