OBS it Tredde Stee no image

Gepubliceerd op 9 februari 2008 | door Redactie

0

Nieuwsbrief 8 februari 2008

Cito-eindtoets
Op dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 februari zijn er weer de Cito-dagen voor groep 8. Daar het erg belangrijk is, dat de kinderen zo ongestoord mogelijk kunnen werken, worden de kinderen van groep 7 ’s morgens aan het werk gezet bij meester Hans. Groep 7 krijgt gewoon zijn eigen taakwerk mee. ’s Middags hebben ze gewoon weer les van meester Jan. Over ’t reilen en zeilen van de Cito zelf, krijgen de kinderen van groep 8 een aparte brief mee.
 
Nieuwe leerlingen
Op 14 februari a.s. wordt Teus Hommes 4 jaar. Een dag later viert Jeffrey van der Velde zijn vierde verjaardag. Zij komen bij juf Anna en juf Aukje in de groep. Wij heten de twee jongens van harte welkom en wensen hun een fijne tijd op onze school.

Verkeersveiligheid
Uit de ouderenquête is naar voren gekomen dat de verkeersveiligheid rond de school te wensen overlaat. Om helder te krijgen waar de knelpunten zitten, vragen wij u als ouders aan te geven wat u graag verbeterd zou willen zien. Uw ideeën en suggesties kunt u kwijt bij meester Hans.

 


Agenda

12-02-2008                             GMR-vergadering
13-02-2008                             OR-vergadering
12/13/14-02-2008                  Cito eindtoets groep 8
15-02-2008                             groep 1 t/m 4 vrij
19-02-2008                             dyslexiebijeenkomst middenbouw
20-02-2008                             gezamenlijke vergadering OR en MR
25-02 t/m 29-02-2008            voorjaarsvakantie
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen