VV Irnsum no image

Gepubliceerd op 28 oktober 2003 | door Redactie

0

Nog altijd geen voorzitter voor V.V. Irnsum

De agenda week namelijk ten opzichte van een groot aantal jaargangen ervoor nogal af. Na de pauze kwamen er diverse gewichtige voorstellen op tafel waarover de vergadering – ruim 40 personen – haar stem moest uitbrengen. Achtereenvolgens werden de statuten, de nieuwe structuur en het technisch beleidsplan besproken. Na enige verduidelijking was de vergadering unaniem in haar oordeel: alle drie stukken werden vastgesteld.

Alhoewel de bescheiden vooraf bij het bestuur konden worden aangevraagd, ging er veel tijd verloren. Dit kwam omdat het bestuur te veel ruimte weggaf door de aanwezigen alsnog de kans te geven dit uitgebreid door te nemen. Maar de meeste tijd werd gevuld met de discussie wanneer iemand met een kaderfunctie nu wel of geen lid (en dus verzekerd) is. Maar wie de conceptstatuten goed had gelezen wist dat hier geen discussie voor nodig was geweest.

Daarvoor kende de vergadering een weinig verrassend verloop. De reguliere verslagen passeerden zonder noemenswaardige en inhoudelijke opmerkingen de revue. Met de bespreking hiervan had veel tijdsverlies kunnen worden voorkomen als ze vooraf in het clubblad zouden zijn geplaatst. Ditzelfde gold voor de notulen.

Toch werden er voor de pauze een paar zaken aangedragen die het bestuur eens nader onder de loep zal moeten nemen. De meest opvallende betreft de status van ‘De Club van 100’. Ondanks het feit dat dit ‘orgaan’ al mooi wat jaren opereert, is het toch nog onduidelijk onder wie zijn verantwoording het valt en wat exact de doelstelling is.

De bestuursverkiezing maakte duidelijk dat Piet de Jong kandidaat was om de gelederen te versterken. Piet had echter één belangrijke voorwaarde gesteld; de vergadering moest achter het technisch beleidsplan staan. Dit geschiedde en dus kan het bestuur zich nu focussen op het snel aantrekken van een nieuwe voorzitter.

De rondvraag bracht tenslotte van alles wat. Er was enige hilariteit over de constatering dat er zondags voortdurend een tekort aan gehaktballen is. Ook kwam de slechte gesteldheid van de grote oefenhoek weer eens ter tafel. En de vraag of er al met de hoofdtrainer over volgend seizoen was gesproken. En dan was er nog iemand die het nodig achtte om collega-kaderleden niet rechtstreeks, maar via de vergadering op de vingers te tikken over een gemaakt schoonheidsfoutje. Allemaal zaken dus die weer duiden op een echte ouderwetse jaarvergadering.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen