Nieuws no image

Gepubliceerd op 26 september 2002 | door Redactie

0

Notitie Jirnsum-Soarein afgeserveerd

Voorafgaande aan eerder genoemd initiatief is voor het gebied ten oosten van Jirnsum door de gemeente Boarnsterhim in het ontwerpstructuurplan een planologische visie weergegeven. Deze omvat o.a. de mogelijkheid voor een aan te leggen bedrijfsterrein en de verplaatsing van de camping.

In januari 1999 heeft het college besloten deze notitie voor te leggen aan de CvO (lees: Provincie Fryslân). Dit orgaan heeft in november 2001 een overleg reactie naar de gemeente Boarnsterhim gestuurd. De meerderheid van de CvO gaat niet mee in de plannen. Na heroverweging heeft onlangs ook de gemeente Boarnsterhim besloten dat het plan geen doorgang kan vinden.

Voor het ‘negatieve’ besluit van CvO worden o.a. de volgende zwaarwegende argumenten aangegeven:
– CvO acht de sprong naar het open kleilandschap aan de oostkant van de Boarn, welke gepaard gaat met een doorsnijding van het open gebied met een ontsluitingsweg en verzwakking van het historisch patroon van waterlopen en dijken (Leppedijk), nogal ingrijpend.
– De voor ogen staande uitbreiding van de bedrijvigheid – inclusief It String twee maal de grootte van de dorpskern – is niet in overeenstemming met het streekplan en past qua schaal niet bij een plattelandskern. Bovendien past de full service voorziening voor watersportbedrijvigheid ook niet bij Jirnsum. Een regionaal centrum als Grou biedt deze mogelijkheid wel. Overigens blijkt de markt voor deze sector niet zo groot meer te zijn.
– CvO mist een degelijke onderbouwing om aan de oostzijde van de Boarn te bouwen. Er wordt in hun beleving niet ingegaan op de landschappelijk en historische kwaliteit van het gebied. Tevens ontbreekt er een locatiekeuzeonderzoek en onderbouwend cijfermateriaal.

Overigens heeft SHP Planontwikkeling in mei 2001 een schrijven naar de gemeente gestuurd, waarin zij aangeeft interesse te hebben in de ontwikkeling van het gebied ten oosten van de Boarn. Het betreft de aanleg van een camping en een jachthaven met bijbehorende en aanverwante activiteiten.

De gemeente heeft besloten SHP Planontwikkeling de mogelijkheid te bieden deze principeplannen uit te werken conform een aantal voorwaarden en richtlijnen. Er blijft dus een opening voor het realiseren van deze laatstgenoemde plannen.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen