Plaatselijk Belang

Gepubliceerd op 30 mei 2017 | door Redactie

0

Onderzoek naar woningmarkt

Er komt een onderzoek naar de woningmarkt in ons dorp.

Hiervoor werken de gemeenten Littenseradiel, Leeuwarden, Opsterland en Súdwest-Fryslân samen met de bewonersorganisaties De Bewonersraad, Nieuw Elan en woningcorporatie Elkien. U ontvangt per post een brief over het invullen van een enquête. In die brief staat aangegeven hoe u de enquête digitaal kunt invullen. De enquête is anoniem. Indien u niet in staat bent om de enquête digitaal in te vullen kunt u een papieren versie ophalen bij Frits Koopcentrum. U krijgt na ontvangst van de brief 2 weken de tijd om de enquête in te vullen. Er staan ook extra vragen in voor uitwonende kinderen.

De enquête wordt door de organiserende partijen gebruikt om kritisch naar de woningmarkt in de dorpen te kijken en eventueel hun beleid aan te passen. Ook zullen de uitkomsten worden gebruikt in de onderlinge afspraken tussen de organiserende partijen.

In de enquête staan onder meer vragen over type woningen waarin uw woont, huur- of koopprijs, eventuele zorgvraag of verhuisplannen.

Plaatselijk Belang Jirnsum steunt van harte dit onderzoek en verzoekt u de enquête in te vullen.
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen