Nieuws lc dekemahiem

Gepubliceerd op 4 februari 2015 | door Redactie

0

Oprichting Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum een feit

Tijdens deze vergadering heeft de initiatiefgroep aan Elkien meegedeeld, dat de financiering voor overname van het complex Dekemahiem nagenoeg rond is. Bij het Stimuleringsfonds van de Rabobank en andere lokale fondsen heeft de initiatiefgroep een aanvullende aanvraag ingediend voor een financiële bijdrage. Begin maart gaat een aantal NHL 3e jaars studenten aan de slag om een plan te maken hoe het complex Dekemahiem kan worden verbeterd.

Elkien staat erg positief tegenover het initiatief en vertelde dat Jirnsum het eerste dorp is dat d.m.v. een dorpsvereniging eigenaar kan worden van het complex woningen, zoals in dit geval Dekemahiem. Op dit moment is Elkien druk doende een aantal wettelijk zaken te regelen om aan de voorwaarden van de minister te voldoen voordat het complex Dekemahiem aan de vereniging kan worden overgedragen.

Na afloop van de vergadering passeerde de akte van oprichting van de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum ten overstaan van notaris Mr. Mirjam Bos. Met dit heugelijke feit trakteerde de Gemeente Leeuwarden iedereen op een heerlijk stuk taart. Elkien overhandigde een fles champagne en Doarpswurk wist te verrassen met een paar interessante boeken omtrent succesvolle gerealiseerde burgerinitiatieven.

Op woensdag 4 maart gaat de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum, Elkien en de gemeente Leeuwarden, tijdens de algemene jaarvergadering van PBI de visies over Dekemahiem nader toelichten.

Graag vernemen wij uw op- en aanmerkingen.

Namens, Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum

Rein de Wolff – voorzitter
Bouke de vries – penningmeester (boukeg.devries@gmail.com)
Willemke v/d Meer – secretaris
Frits Smidstra – lid
Erik Pereboom – lid
Robert Nugteren – lid

Link interview Omrop Fryslan 2 februari 2015: http://www.omropfryslan.nl/nijs/ynwenners-jirnsum-nimme-huzen-oer-fan-wenningkorporaasje
Artikel Leeuwarder Courant 3 februari 2015:

lc dekemahiem
Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum        Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen