Nieuws ald skou 2021

Gepubliceerd op 2 juni 2021 | door Redactie

0

Oproep: Deelnemers gezocht voor werkgroep ‘Oeververbinding Oude Schouw’

Zoals velen van jullie weten is Rijkswaterstaat momenteel bezig met de uitwerking van een nieuwe oeververbinding te Oude Schouw. Het project bevindt zich op dit moment in de verkenningsfase waarin de afweging wordt gemaakt tussen de verschillende varianten. Verwacht wordt dat binnenkort (medio 2021) bekend wordt gemaakt welke variant de voorkeur heeft om verder uit te werken in de planuitwerkingsfase.

Om de belangen van het dorp Jirnsum en omgeving te vertegenwoordigen tijdens de nadere uitwerking van de plannen, maar ook tijdens de uitvoering van het project ziet het Plaatselijk Belang graag dat hier een werkgroep voor wordt opgericht. De bedoeling is om in deze werkgroep een zo breed mogelijke vertegenwoordiging te krijgen, zodat een ieders belang ingebracht kan worden.

Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan vertegenwoordiging van:
– de ondernemersvereniging en/of bedrijventerrein It String
– gebruikers van de fietsverbinding Jirnsum-Akkrum (Scholieren, woon-werk, etc.) – agrariërs/landbouw
– energie/duurzaamheid ten behoeve van het realiseren van koppelkansen
– kunst en cultuur, eveneens ten behoeve van het realiseren van koppelkansen
– overige niet genoemde zaken….

Indien u interesse heeft om deel te nemen in deze werkgroep kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen met Engbert van der Weide op 06-23372535 of een mail te sturen naar secretaris.pbi@gmail.com met vermelding van uw naam en toelichting op wie/wat u wilt vertegenwoordigen in de werkgroep. Wij zullen dan snel contact met u opnemen.

Plaatselijk Belang Jirnsum
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen