Nieuws no image

Gepubliceerd op 12 september 2008 | door Redactie

0

Opwaardering Wide Steech en ‘Opslach’


U i t n o d i g i n g

Bijeenkomst over opwaarderen Wide Steech en Opslach
op dinsdag 14 oktober om 20.00 uur in het dorpshuis.


Er is een analyse gemaakt van de huidige situatie en er zijn randvoorwaarden opgesteld waaraan de vernieuwde Wide Steech en Opslach zouden moeten voldoen. Daarna zijn schetsontwerpen gemaakt voor de herinrichting van de Opslach en Wide Steech. Deze analyse, randvoorwaarden en schetsontwerpen vindt u in deze Stim fan Jim. Om u alvast voor te bereiden op deze avond is het handig onderstaande informatie alvast op u te laten inwerken. Waarschijnlijk borrelen dan bij u ook ideeën naar boven en kunt u een aanvullingen geven om de Wide Steech en Opslach nog mooier en/of praktischer te maken. 
Wij willen dit graag van u horen.

Analyse: wat is er mis met de Wide Steech?
• De Wide Steech is “net smûk”, ondanks de aanwezigheid van De Fantast, de heropening van de winkel en de Doopsgezinde Kerk die mooi wordt opgeknapt.
• De binding met het water komt onvoldoende uit de verf.
• Het beeld wordt als rommelig en ongezellig ervaren. Ten gevolge hiervan oogt de Wide Steech onaantrekkelijk en weinig uitnodigend.
• De Wide Steech en Opslach ogen niet als één geheel.
• De ruimte voldoet niet in zijn functie als dorpsplein.

Randvoorwaarden:
Omdat de Wide Steech (WS) niet als gezellig wordt ervaren, maar wel als rommelig, en de binding met het water onvoldoende uit de verf komt zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld waaraan de vernieuwde Wide Steech (WS) en Opslach moeten voldoen.
• WS en Opslach moeten één geheel worden o.a. middels de bestrating; dus bestratings
patroon van de Rijksweg wordt hier onderbroken.
• Geen drempels in de Rijksweg ter hoogte van WS; wel snelheidsremmende maatregels.
• Glas- en kledingcontainer verplaatsen naar NUON-hokje of elders, en/of integreren in
het groen.
• Verfraaiing WS en Opslach middels bomen en ander groen
• Muur en pergola bij Opslach mogen weg, of moeten beter worden ingepast.
• Verbeteren kwaliteit aanlegsteigers
• Geen parkeerplaatsen op de Opslach
• Het monument verdient een mooie plek in het nieuwe ontwerp.
• Handhaven blauwe zone voor een deel van de parkeerplaatsen ten behoeve van Attent.
• Het totaal aantal parkeerplaatsen in de WS moet minimaal gelijk blijven

Aandachtspunten:
Op dit moment zijn de geparkeerde auto’s te nadrukkelijk aanwezig in de WS.
Het gebruik van zones voor voetgangers, fietsers en automobilisten is in verband met verkeersveiligheid een punt van aandacht. Niveauverschillen aanbrengen (bv. stoepranden) staat haaks op de wens om van de WS een gezellig dorpsplein te maken waar evenementen en spelactiviteiten kunnen worden gehouden. Vanaf het water, maar ook voor de fietsers moet het hart van Jirnsum uitnodigen tot een bezoek. Publiekstrekkers kunnen zijn: goede aanlegmogelijkheden voor boten, een supermarkt met goede winkelwagentjes, horecagelegenheden, spelletjesmogelijkheden aan de wal, zitgelegenheden aan het water en op het plein, zwemgelegenheid, fietsenstalling en –verhuur, terras bij het water, visite aan de doopsgezinde kerk, en allerhande informatie in en over het dorp en haar omgeving.

Als alle ideeën goed in beeld zijn zullen er twee tekeningen worden gemaakt, waar alle bewoners van Jirnsum zich over kunnen uitspreken tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang.
Zijn er creatieve en actieve mensen in ons midden die graag willen helpen om de plannen verder uit te werken, dan horen we dit graag! Laat in ieder geval uw gedachten hierover gaan en denk met ons mee op 14 oktober. Inspiratie kunt u opdoen bij www.doelbeelden.nl

Daarnaast is Wwvg met de Festiviteitenkommisje en het bestuur van de ijsclub bezig met plannen voor een multifunctioneel evenemententerrein op de locatie van de huidige ijsbaan. Deze plannen staan op zichzelf, maar ze passen wel in elkaars verlengde: samen moet het een mooi geheel worden.

Bestuur Plaatselijk Belang Irnsum

Een aantal schetsen:

../images/nieuws/1-2008/ontwerpA.jpg

../images/nieuws/1-2008/ontwerpB.jpg

../images/nieuws/1-2008/ontwerpC.jpg
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen