Hier & Nu

Jirnsum – doarp oan de rivier

Jirnsum is op grote afstand herkenbaar door de grootste FM-zender in Nederland. Het dorp ligt aan de rivier de Boarne. De ligging aan het water is belangrijk voor het dorp, zowel voor de werkgelegenheid als voor de recreatie en kan belangrijk zijn voor de toekomstige ontwikkelingen in Jirnsum.

Dorpvisie 2025

In 2022 is de Dorpsvisie 2025 gepresenteerd. Het is een visie op de toekomst van het dorp, gebaseerd op de waarden die we in het dorp belangrijk vinden. Binnen de kaders van die visie komen nu en in de toekomst allerlei ideeën, voorstellen, projecten, vragen etc. naar voren, die om concrete actie vragen. Daarmee is de dorpsvisie een dynamisch verhaal met een actiepuntenlijst, waar punten aan toegevoegd zullen worden en gerealiseerde actiepunten van de lijst afgehaald kunnen worden. De dorpsvisie 2025 leest u hier.

Wonen in Jirnsum
Jirnsum is een dorp dat leeft. De bevolking is betrokken bij haar leefomgeving en actief in het sport- en verenigingsleven. Jirnsum heeft ongeveer 1300 inwoners. Door uitbreidingen, het aanleggen van sportvelden, industrieterrein, de rondweg en de dorpsvernieuwingen, heeft het dorp zich in de vorige eeuw ontwikkeld tot een plaats waar het prettig wonen is en waar velen werk vinden in de industriële en recreatieve sector. Naast de kern van het dorp heeft Jirnsum een prachtig buitengebied dat in het zuiden wordt begrensd door het Prinses Margrietkanaal, in het oosten door de Boarn en in het noorden door de Moezel.

Multifunctioneel Centrum
Naast de 2 horecabedrijven heeft Jirnsum een multifunctioneel centrum het MFC “It Kattehûs”. In het MFC zijn de peuterspeelzaal, het jeugdcentrum, de dagbesteding voor ouderen en het doarpsargyf ondergebracht. Daarnaast heeft het drie zalen voor vergaderingen en andere activiteiten.

Verenigingen
Het dorp heeft een rijk verenigingsleven. Er zijn 6 sportverenigingen, maar liefst 3 toneelverenigingen, meerdere culturele verenigingen, buurtverenigingen en verenigingen op  maatschappelijk gebied. De festiviteitencommissie De Jirnsumer Kat organiseert jaarlijks de Jirnsumer Merke en vele andere activiteiten. Ook organiseren actieve Jirnsumers diverse andere evenementen in het dorp waardoor er altijd leven in de brouwerij is.

Scholen
Onlangs heeft het dorp een nieuw schoolgebouw gekregen waarin de Openbare school It Tredde Ste en de R.K. school St. Radboud zijn gehuisvest. In het MF.C. It Kattehûs is de Peuterspeelzaal It Kattekuorke gevestigd.

Plaatselijk belang
Plaatselijk Belang Jirnsum is gesprekspartner van de gemeente. Zij zet zich samen met de gemeente in voor een schone, veilige en prettige leefomgeving. U kunt bij het Plaatselijk Belang Irnsum terecht als u ideeën hebt over de ontwikkeling van uw dorp.

Doorfietsroute van Leeuwarden naar Oude Schouw
Bekijk hier het voorlopig ontwerp

De Stim en Jirnsum Online
Jirnsumers worden via de Stim van Jim en Jirnsum.com op de hoogte gehouden van het nieuws in en rondom Jirnsum. De Stim, een A5 krantje, verschijnt elke maand. Vier tot zes weken na de huis aan huis verspreiding van de Stim wordt deze gedigitaliseerd en op deze website gepubliceerd. Jirnsum Online is de commissie die de website van het dorp beheert. Hier vindt je het actuele nieuws en de agenda van de evenementen: www.jirnsum.com

Historie
Jirnsum is rijk aan historie. Er is een dorpsarchief aanwezig. Daarnaast is er een online website www.irnsum.nl

 

 


Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen