Dorpsvisie

De dorpsvisie is een opsomming van wensen en plannen die gebaseerd zijn op de waarden die we in ons dorp Jirnsum belangrijk vinden.

Wensen en plannen van alle 1.300 inwoners; zij kregen de mogelijkheid ideeën in te sturen en mee te praten over de toekomst van één van Frieslands oudste dorpen (7e eeuw). De visie is uitgewerkt tot een dynamisch verhaal met actiepunten op korte en langere termijn, waar plannen aan toegevoegd kunnen worden en gerealiseerde punten van de lijst mogen worden afgehaald.

 

 

Heeft u vragen? neem contact op via secretaris.pbi@gmail.com


Back to Top ↑