Nieuws

Gepubliceerd op 6 juni 2016 | door Redactie

0

Overdracht woningen Dekemahiem aan VDJ

Vorige week dinsdag zijn de woningen van Dekemahiem officieel overgedragen aan de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum (VDJ). Hieronder kunt u het verslag lezen van deze feestelijke middag, geschreven door Ida Hylkema voor de website van Doarpswurk.

Er was een draaiorgel en er was taart: Jirnsum vierde feest en dat mocht iedereen weten. Na jaren van overleg en voorbereidingen kon dinsdag 31 mei de koopovereenkomst van Dekemahiem worden ondertekend. De Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum (VDJ) nam met die pennenstreek de 25 woningen over van woningcorporatie Elkien. Een unieke situatie die als landelijk voorbeeld kan dienen.

Overdracht woningen Dekemahiem aan VDJ

Aan de overdracht van de woningen ging heel wat tijd, energie en ergernis vooraf, herinnerden diverse sprekers zich. In maart 2014 was het directeur Alex Bonnema van Elkien die op de vergadering van dorpsbelang bekendmaakte dat Elkien de 25 woningen van Dekemahiem wilde slopen zonder daarvoor wat in de plaats te bouwen. Het dorp kwam in actie en bedacht om dan zelf de woningen maar in beheer te nemen.

Aanvankelijk stonden het dorp en de woningbouwcorporatie lijnrecht tegenover elkaar. Nynke Talstra van Doarpswurk zorgde ervoor dat beide partijen in gesprek bleven en langzaam maar zeker gingen de neuzen dezelfde kant opstaan. ‘Ik heb het destijds onderstreept in mijn aantekeningen: beide partijen spreken vertrouwen in elkaar uit.’

De opgerichte Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum maakte een businessplan, maar liep vervolgens tegen de wet- en regelgeving in Den Haag aan. Het initiatief uit Jirnsum was zo innovatief, dat het niet in de nieuwe Woningwet paste. Een aangepast businessplan kreeg uiteindelijk wel de goedkeuring en daardoor kon de overdracht uiteindelijk toch worden beklonken.

jirnsum4Het hele traject was niet alleen nieuw voor Jirnsum, maar ook voor de andere betrokken partijen, zoals Elkien, de gemeente Leeuwarden en de Rabobank. ‘Hoe houd je de sociale woningbouw in de dorpen in stand, daar speelt Jirnsum op in door als dorp zelf het initiatief te nemen. Als gemeente waren we daar nog niet goed op ingericht, het was voor ons ook een zoektocht’, erkende wethouder Isabella Diks. ‘We hebben als gemeente veel van dit project geleerd. Vooral dat, als je een aantal mensen om tafel hebt die doorzetten en er voor gaan, je dit kunt realiseren.’

Dat het een proces van lange adem was en de aanhouder wint, kwam ook naar voren in de speeches van andere betrokkenen. Veel respect was er voor de bestuurders die veel tijd en energie in het project hebben gestoken.

Is ‘Jirnsum’ het Ei van Columbus wat betreft het behoud van betaalbare sociale
woningbouw in dorpen?, was een vraag die in de forumdiscussie na de officiële ondertekening aan de orde kwam.

Het antwoord op die vraag was nog geen eensluidende ‘ja’. ‘In deze situatie is het niet duidelijk dat dit ook is toe te passen in jirnsum10andere dorpen. Maar we weten nu dat dit traject bestaat en succesvol is’, stelde Diks. ‘Het is slechts één ei’, benadrukte Bonnema. ‘We zijn ook al jaren bezig in andere dorpen, zoals Wons en Wergea. Het is niet eenvoudig door alle wet- en regelgeving. Het slagen van zo’n project zal vooral afhangen van de mate waarin de bewoners, corporaties, overheid, banken en andere betrokkenen met z’n allen de samenleving kleuren. Soms moet je buiten de lijntjes kleuren, maar dat helpt niet altijd.’

Een punt van zorg was er ook. Want de overeenkomst is nu wel getekend, het echte werk begint nu pas. De komende drie jaar worden de woningen grondig gerenoveerd en onder het businessplan ligt een exploitatieperiode van 20 jaar. De huidige bestuurders zijn erg betrokken en enthousiast, maar hoe zit dat over 20 jaar, vroegen sommigen zich af.

Communicatiespecialist Roelof Dobbelaer gaf het dorp het advies het succes te vieren en wereldkundig te maken, om zo als voorbeeld te dienen voor andere dorpen. Daar waren de andere sprekers het roerend mee eens. ‘Bescheidenheid is niet altijd goed, je mag jezelf ook weleens profileren’, zei Henk de Boer, directeur particulieren van Rabobank Heerenveen.

Erik Pereboom, voorzitter van dorpsbelang Jirnsum en bestuurder van de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum pakte de handschoen op: ‘Wij zijn bereid om als apostel op te treden voor de rest van Nederland.’

Tekst Ida Hylkema
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen