MFC it Kattehûs

Gepubliceerd op 17 oktober 2016 | door Redactie

0

Pandbrieven MFC It Kattehûs uitgeloot

In 2003 zijn er pandbrieven verkocht om de verbouw en uitbreiding van het MFC “It Kattehûs” mede mogelijk te maken.
Destijds is de volgende informatie gegeven bij de verkoop.
 • De pandbrieven ten behoeve van de verbouw en uitbreiding zijn aan toonder (de pandbrieven zijn derhalve niet persoonlijk (op naam).
 • Gedurende een periode van 15 jaar zullen er, te beginnen in 2005, jaarlijks 50 pandbrieven worden uitgeloot.
 • Publicatie van de uitgelote pandbrieven zal plaats vinden in de “Stim van Jim”. Daarnaast zal bekendmaking plaatsvinden via de website van Jirnsum online: www.jirnsum.com.
 • De houder van de pandbrief kan deze pandbrief in het jaar van uitloting in de periode van 1 november tot en met 31 december verzilveren bij het bestuur van het MFC “It Kattehûs”.
 • De houder van een uitgelote pandbrief kan uiteraard ook besluiten om de pandbrief niet te verzilveren. De houder van deze pandbrief schenkt daarmee het in 2003 reeds betaalde bedrag aan “It Kattehûs” en maakt het daarmee mede mogelijk dat de verhuur van ruimten aan sociaal-culturele instellingen c.a. uit Jirnsum en omgeving laagdrempelig kan blijven.
De volgende pandbrieven zijn in 2016 uitgeloot:
115   124   136   167   176   178   191   195
237   248   256   274   276   298
306   312   318   332   383   388
402   419   448   460   472   484   495
527   533   548   559   581   598
603   617   635   658   669   677   691
725   732   751   754   769   784   793
808   822   835
Uitloting heeft door het bestuur van het MFC “It Kattehûs” plaats gevonden op 12 oktober 2016.
Wilt u één of meerdere van bovenstaande pandbrieven verzilveren, dan kan dit alleen in de periode van 1 november tot en met 31 december 2016 bij Sake Janse, secretaris van MFC “It Kattehûs”. Uitbetaling van de pandbrieven vindt alleen plaats via de bank. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om op de te verzilveren pandbrief duidelijk uw naam, straatnaam, huisnummer en uiteraard uw IBAN-rekeningnummer te vermelden.
Sake Janse
De Slinke 3
9011 WV JIRNSUM
0566-602110
Back to Top ↑
 • Lid worden?

  Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

  Ja, ik word lid!

 • Aankomende evenementen

 • Nieuws van de verenigingen