Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 13 maart 2009 | door Redactie

0

Nieuws Plaatselijk Belang maart 2009

Algemene Ledenvergadering

Op maandag 2 maart jl. hield PBI haar jaarlijkse ledenvergadering. Zo’n 40 Jirnsumers werden bijgepraat over allerlei ontwikkelingen in Jirnsum. Dhr. Wout Douwsma van ontwerpbureau BügelHajema presenteerde enkele ontwerpen voor de Wide Steech (zie eerder verschenen stuk). Mevr. Wies ten Have vertelde over de rol van woningcorporatie Welkom in Jirnsum en Dhr. Sake Janse van de werkgroep Wonen, Verkeer en Groen onthulde de plannen voor het ijsbaanterrein. Over dit laatste werd in de Leeuwarder Courant al uitgebreid geschreven!

Er werd afscheid genomen van Baukje Terwisscha van Scheltinga, die veel heeft gedaan voor de werkgroep Wonen, Verkeer en Groen en het Doarpsargyf. Zij is met haar man naar Joure verhuisd. Ook voorzitter Reneé Ruiten werd uitgezwaaid. Zij gaat zich voorbereiden voor een lange reis naar Zuid-Amerika. Haar inzet zullen we ook missen! Voor beide dames waren er bloemen en een cadeaubon. Zowel Baukje als Reneé riepen de leden van PBI (toch bijna 450!) op om zich ook in te zetten voor een leefbaar dorp!

Dries Lok werd voorgesteld als onze nieuwe voorzitter. Wij zijn erg blij dat hij zich beschikbaar heeft gesteld en wensen hem veel plezier en succes toe bij PBI.

Het volledige verslag van de Algemene Ledenvergadering wordt in het aprilnummer van de Stim gepubliceerd.

Sylsbrêge, de stand van zaken

De gemeente zou met onze voorkeur voor een nieuwe brug met rondweg over het zandstrandje aan de slag (plan A). Dat bleef hangen op de financiering. Provinciale Staten hebben inmiddels de verhoging van de bruggen bij Grou geschrapt. Bij het project Friese Meren streeft men nu naar een doorvaarthoogte in Jirnsum van 2,50 meter. Dat wordt op den duur de hoogte voor de route via Reduzum naar de Zwette. De kosten waren voorlopig begroot op ca € 2.1 mln. Een betere raming komt nu op € 2.5 tot 3 mln. Omdat Boarnsterhim geen geld meer heeft zou de provincie nu alles moeten financieren.

De afdeling Friese Meren voelt daar wel voor, maar er speelt natuurlijk meer. Het is nog maar de vraag of Provinciale Staten wel zo veel geld naar een artikel 12 gemeente willen brengen. Voor de provincie is de verbetering van de vaarweg belangrijk, maar de verbetering van de verkeerssituatie houdt ze minder bezig. Dus wordt er ook weer gekeken of een nieuwe brug van 2.50 meter niet nabij de huidige brug mogelijk is.

We zitten als het ware ‘in de wachtkamer’. Besluiten zijn pas na de voorjaarsnota’s in mei te verwachten. Het bestuur van PBI zal bij de provincie blijven pleiten voor realisering van plan A met een doorvaarthoogte van 3.00 m.

Contributie regeling

De contributie bedraagt € 4.50 per jaar. De meeste leden hebben een machtiging afgegeven voor éénmalige incasso per jaar. Dat is voor de penningmeester ook de beste manier. Het is de bedoeling dit rond 15 maart te doen. Wie alsnog een machtiging wil afgeven kan dit melden op secretaris.pbi@gmail.com.

Sommige leden hebben aangegeven per overschrijving te willen betalen, die krijgen een briefje ter herinnering in de bus. Tot 15 april kan iedereen die geen incasso doet per overschrijving betalen. Dit graag op bankrekening 3521.03.639 ten name van Plaatselijk Belang Irnsum.

Bij de overige leden komt er in mei iemand aan de deur voor contante betaling.

Pinautomaat?

Er is in Den Haag een adviesgroep die zich buigt over de toegankelijkheid van financiële voorzieningen zoals pinautomaten. Die is in oktober bij ons op bezoek geweest. Er is nu een advies opgesteld. Na een uitvoerige beschrijving van de situatie in Jirnsum en Poppenwier is gekomen het volgende advies: Omdat de meeste inwoners gemakkelijk elders geld kunnen halen is het plaatsen van een geldautomaat in de dorpen niet rendabel en ook niet noodzakelijk. Wel bestaat er een probleem voor mensen met een beperking, vaak ouderen. Die verdienen extra ondersteuning. Het verdient aanbeveling om op zoveel mogelijk punten (winkels, camping, dorpshuis) betaalautomaten in te richten (met de mogelijkheid om ‘bij te pinnen’). Daar zijn speciale pakketten voor. Wanneer de betrokken ondernemers samenwerken, zal tekort aan kasgeld zelden een probleem zijn en kunnen ze ook de kosten van het storten bij de bank beperken. Het is verder niet de bedoeling dat men in eigen dorp bijpint en het geld dan elders gaat uitgeven.

Ook adviseert men om cursussen te geven voor in het pinnen en internet bankieren. Verder doet men een beroep op de gemeenschapszin om de mensen die echt een probleem hebben met een maatoplossing te helpen.

Het complete rapport is bij PBI op te vragen.

Lopende en nieuwe onderwerpen op de PBI-agenda

· Herinrichtingsplan Wide Steech;

· Herinrichtingsplan ijsbaanterrein in samenwerking met Festiviteitencommissie De Jirnsumer Kat en IJsclub Irnsum;

· Parkeerperikelen op de Rijksweg ten zuiden van de Wijde Steeg;

· De dorpsagenda is i.s.m. Welkom onlangs bijgewerkt en weer up-to-date;

· Woningbouw op campingterrein Molehiem;

· Voorbereiding nieuwbouw basisscholen;

· Toeristische folder van Jirnsum.

Met vriendelijke groet,

Koos Stornebrink (secretaris.pbi@gmail.com)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen