Nieuws no image

Gepubliceerd op 12 december 2004 | door Redactie

0

Peuters verrichten officiële opening dorpshuis

De genodigden kregen bij monde van voorzitter Pier van der Meer globaal de gehele routing tot deze gedenkwaardige dag te horen. Wat er allemaal moest gebeuren en wat er uiteindelijk gebeurd is. Zeker het vermelden waard was het feit dat de vrijwilligers zo’n 2500 manuren aan loon hebben uitgespaard. Dit komt overeen met een bedrag wat zeker de € 50.000 overstijgt. Van der Meer noemde een aantal vrijwilligers, zonder de rest tekort te doen, die meer dan gemiddeld hebben bijgedragen tot dit succes: Bartele Kramer en twee jonge Polen kregen veel lof toebedeeld.

Na Pier van der Meer was het woord gegund aan Plaatselijk Belang. Voorzitter Sije Bennie Dijkstra verraste door op z’n ‘Bokwerts’ de aanwezigen toe te spreken. Natuurlijk refereerde ook hij aan het vele werk wat er gedaan was. Maar hij gaf in het bijzonder het huidige bestuur een boodschap mee. Het kwam erop neer dat het verleden zeker zijn waarde heeft, maar dat het bestuur nu met de toekomst bezig moet. Ook vond hij het opmerkelijk dat er niemand van het College aanwezig was. Zou Ype Dijkstra dan toch deze dag bij de Tokkies in Zeewolde op bezoek zijn geweest?

Vervolgens kwam Jaap de Knegt van de SDF ten (beweegbaar) toneel. Hij roemde het feit dat Friesland maar liefst 231 dorpshuizen telt en dat deze afzonderlijk van grote waarde zijn voor de gemeenschap. Het stimuleert de leefbaarheid in de dorpsgemeenschap. Vervolgens kwam Louise Wiersma, directeur van de Stichting Kinderopvang Boarnsterhim aan het woord. Vergezeld van een gereedschapkist legde ze diverse verbanden tussen de letterlijke en figuurlijke betekenis van divers gereedschap.

Het voorlaatste betoog kwam van Jan Meijer. De kern ging om het verschil tussen de vereniging Molehiem en de Stichting Molehiem. Wat dat was in zijn ogen niet bij een ieder helder en dat moest anders. Saillant detail was dat de inscriptie in het glas-in-lood-kado sprak van de Stichting Molehiem. Dat moet volgens Meijer snel gewijzigd worden in Vereniging Molehiem. Hoe dan ook, het was maar goed dat Willem Smits van de Stichting Molehiem als laatste nog zijn zegje kon doen. Hij kon het heel kort houden, immers er was al veel gezegd. Tegelijkertijd met het officiële gedeelte was er een openingsfeest voor de peuters, met een voorstelling van Adyrf.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen