Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 10 december 2003 | door Redactie

0

Plaatselijk Belang luidt de noodklok

Het deze week noodgedwongen opstappen van voorzitter Grietje Keizer is een grote aderlating voor het bestuur. Wegens persoonlijke omstandigheden (werk / te druk) kan zij de bestuursfunctie onmogelijk voortzetten. In goed overleg met de overige bestuurskleden is besloten er per direct een punt achter te zetten. Haar taken worden voorlopig overgenomen door Sije Bennie Dijkstra.

Omdat ook penningmeester Harm van der Meer na tien jaar zal aftreden – hij stelt zich niet herkiesbaar op de komende ledenvergadering – zal zoals de zaken er nu voorstaan, het bestuur straks bestaan uit twee personen. Dit zijn vice-voorzitter Sije Bennie Dijkstra en secretaresse Baukje Terwisscha van Scheltinga.

Deze situatie is natuurlijk onwerkbaar. Plaatselijk Belang is al vanaf begin 2002 op zoek naar nieuwe bestuursleden. Enerzijds hadden we een paar maal geen geluk toen aangestelde bestuursleden na een bepaalde tijd moesten afhaken. Dit om diverse redenen. Anderzijds is er van de vijftien á twintig reeds benaderde personen niet één die zich structureel wil binden aan een vijfjarige bestuursfunctie. Ook een paar oproepen in de dorpskrant hebben hierin geen verandering gebracht.

En dus doet Plaatselijk Belang nu andermaal en voor de laatste keer een dringend beroep op haar leden. Als de situatie zo blijft als nu, dan staat onomstootbaar vast dat er veel taken niet uitgevoerd kunnen en zullen worden. Denk hierbij niet in de laatste plaats aan het verder uitwerken van de dorpsvisie met de titel ‘Jirnsum. De Takomst Foarût’. De huidige ‘bestuurscrisis’ is immers paradoxaal met deze voorbeeldige titel.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen