Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 15 mei 2008 | door Redactie

0

Plaatselijk Belang: nieuws mei 2008

In april hebben we u de voorlopige uitslag van de dorpsraadpleging gegeven. Hieronder volgt een verkort verslag van wat wij aan de gemeente en de provincie hebben aangeboden. U kunt de hele versie lezen op de website www.jirnsum.com of aanvragen bij bestuursleden. Het is nu wachten op actie van de gemeente en de provincie. Wij houden uiteraard de vinger aan de pols.

De brug

De uitslag
In totaal zijn er 553 formulieren ingeleverd.
Als eerste keus heeft alternatief A (korte rondweg) een ruime voorkeur (41%) .
Alternatief C (bypass) komt op de tweede plaats met 32%.
De derde plaats is voor alternatief B (lange rondweg) met 21%.
Ook bij de tweede keus komt alternatief A nog weer het hoogste uit de bus.
Opvallend is dat veel mensen geen tweede keus meer hebben ingevuld.

Conclusies en aanbevelingen
Het meeste draagvlak is er voor alternatief A de korte rondweg.
De omwonenden en bewoners van de Rijksweg oostzijde kiezen echter vaker voor alternatief
C. Daarbij wordt dan aangetekend dat het verkeer over de Reinerswei en de Grousterdyk
wel zoveel mogelijk geweerd of ontmoedigd moet worden.
Voor alternatief B bestaat duidelijk het minste draagvlak.
Wij adviseren dan ook om in ieder geval alternatief A verder uit te werken.
Hier is het meeste draagvlak voor en het biedt de mogelijkheid om zowel de vaarverbinding
als de verkeersveiligheid te verbeteren.
Het lijkt ons verstandig om daarbij voor de toekomst rekening te houden met de mogelijkheid
om alsnog een bypass te maken, kort of lang.
Bijzondere aandacht vraagt ook de route voor fietsers en wandelaars naar Friens en naar
Grou.
Wij weten dat het niet eenvoudig zal zijn; toch zouden wij graag nog een verkenning zien van
de mogelijkheid om een lagere, beweegbare brug te realiseren. Dit zou tegemoet komen aan
de bezwaren van (oudere) fietsers, aan de landschappelijke bezwaren en tevens een
verkeerswerend effect hebben.
Bij de uitwerking zien wij graag aandacht voor het handhaven van een trailerhelling en een
zwemplek. Dit zou ingepast moeten worden in een aardige recreatieplek voor recreanten uit
de omgeving en toeristen van elders.

Tenslotte:
De feitelijke uitvoering van welk plan dan ook zal nog een tijd duren. Ook na de uitvoering is
een beperking van het verkeer over de Reinerswei gewenst. Wij blijven daarom aandringen
op het spoedig treffen van maatregelen om het (vracht) verkeer dat niet over de Reinerswei
hoeft, te weren en naar de S11 te verwijzen.

De dorpschouw
Ook dit jaar is de dorpschouw en mogen we niet meer dan 10 punten indienen, meer worden niet in behandeling genomen.
Jirnsum is op donderdag 5 juni tussen 15.00 en 16.00 aan de beurt.
Onderstaande punten hebben we opgenomen.

Plaats Ingebracht probleem
Syl
1 Zwemplek Op ‘e Syl Zwerfafval + dumpplek
Noord
2 Bij Frits De verkeersbelemmering bij Frits is nogal onduidelijk. Alleen aan de noordkant staat een verkeersbord. Het liefst naar het noorden verplaatsen.
3 Douwemastraat De berm naast het fietspad langs Douwemastraat richting Bûtlânswei verzakt.
4 Entree Rijksweg Woud aan palen bij zowel noord- als zuidentree Rijksweg. Beter combineren/verwijderen. ANWB-bord bij zuidentree staat midden in het fietspad.
Centrum
5 Wijde Steeg Straatwerk Wijde Steeg is in slechte staat.
6 It Efterom It Efterom is slecht gestraat met moddergoten.
7 Rijksweg 156 Nieuwe uitrit van Rijksweg 156 is te schuin gestraat: gevaarlijk voor kinderen die fietsen en voor rolstoelen. Moet anders aangelegd worden.
Zuid
8 Rijksweg De bushokjes "kerk" t.o. Verhoeve & Faber en bij Rotteveel (Oude Schouw) zijn stuk en er zitten voor de haltes verzakkingen in de weg waardoor wachtende passagiers bij regen nat worden gespat.
9 Rijksweg De zijkanten (damwand) van de verbindingsweg tussen Rijksweg en fietspad, ter hoogte van Bruinenberg, zijn erg lelijk en daardoor op termijn niet meer functioneel. Hetzelfde geldt voor de oversteek vanaf het fietspad naar het industrieterrein.
10 Gehele dorp Ruig, slordig snoeiwerk. Er blijft veel afval achter.

Van de penningmeester
Signhild Moerland, voormalig penningmeester, heeft de financiële administratie keurig aan mij over gedragen.
Het is weer tijd voor de contributie inning. Dat betekent controleren en actualiseren van de ledenlijst. Daarna worden de incasso’s naar de Rabobank gestuurd. Degenen die een machtiging gaven kunnen eind van de maand de afschrijving van € 4,50 verwachten.
Verder wordt er weer een aantal mensen gevraagd om bij de deuren langs te gaan. Dat is veel werk. Aan degenen die contant betalen zal daarom worden gevraagd of ze voor volgend jaar een machtiging willen geven of een betaling verzoek willen ontvangen zodat ze het zelf kunnen overmaken. Dat laatste is nieuw.
Jan Smittenberg

Actiedag van Welkom
In april werd duidelijk dat Welkom de Troefmark gekocht heeft en dat er een beheerder in geplaatst wordt die samenwerkt met Support en co en de gemeente. Zij leveren mensen die op deze manier in de winkel werkervaring kunnen op doen. De werkgroep voorzieningen en Plaatselijk Belang hebben hier hun best voorgedaan. We zijn dan ook erg blij met het resultaat. Jirnsum krijgt weer een supermarkt. Uiteraard willen ze zo snel mogelijk open het liefst voor het zomer seizoen. Het is niet duidelijk of dit gehaald wordt. Support en co willen in ieder geval een informatie avond voor het dorp houden over de manier waarop zij willen werken. 

Daarnaast organiseert Welkom met al hun medewerkers een vrijwilligersdag. De Aedes Actiedag. Dit is op woensdag 21 mei. De medewerkers zorgen ervoor dat de parkeerplekken op de Himdyk worden aangelegd en er is een ‘himmeldei’. Kinderen van beide basisscholen gaan met prikkers en vuilniszakken zwerfvuil opruimen. Een actieve dag dus waar iedereen voor is uitgenodigd.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij mensen van de werkgroep Wwvg of bij het bestuur.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van PBI
Koos Stornebrink
Jan Smittenberg
Renée Ruiten

Oplossingen voor Parkeerproblematiek Buorren

Op 9 april kwamen vertegenwoordigers van PBI, Wwvg, gemeente, politie en omwonenden voor de tweede keer bijeen om te praten over een nadere uitwerking van de voorgestelde oplossingen voor de parkeerproblematiek in de Buorren.

Dit zijn de resultaten:
– Een parkeerverbod instellen op it Efterom aan de kant van de tennisbaan.
Een parkeerverbod instellen voor het noordelijke deel van de Rijksweg. Laden en lossen is toegestaan.
De bewoners van nrs. 117,119 en 123. krijgen een ontheffing voor het parkeren op de
uitrit bij hun huis.
– Voor de huisnrs. 111, 113 en 115 worden afhankelijk van de ruimte twee of drie parkeervakken gemarkeerd. De bewoners van deze huizen krijgen een parkeer-vergunning voor het op deze plaatsen parkeren van één personenauto.
– Bij de fysiothearapie komt een gemarkeerd parkeervak voor de cliënten.
Er komen twee extra parkeerplaatsen op de Wide Steech en twee op de Opslach.
Ten behoeve van de winkel wordt aan de kant van de winkel een blauwe zône ingesteld voor drie parkeerplaatsen. Dit geldt dan voor de zaterdagen tussen 8.00 en 17.00 uur, met een maximale parkeertijd van één uur.
Bij de ingangen van het dorp worden borden geplaatst van Doorgaand Verkeer (blauw met witte pijl), zodat het verkeer over de rondweg wordt gestuurd.
De bewoners van de huizen ten zuiden van het dorpshuis worden verzocht voor zover zij daartoe de mogelijkheid hebben (en het nog niet doen) om hun auto’s op eigen terrein te parkeren.
Er zal een aantal weken een snelheidsmeter worden geplaatst in de Buorren. Deze registreert de snelheden en waarschuwt automobilisten als zij te snel rijden.
De politie controleert zodra alles rond is. Eerst wordt er nog gewaarschuwd; daarna wordt bekeurd.
Dit zijn tijdelijke maatregelen; na een jaar komt er een evaluatie. Wanneer tussentijds zaken worden waargenomen die van belang zijn bij de evaluatie dan kunnen deze worden doorgegeven aan Wwvg, die ze noteert.

De Wwvg werkgroepleden: Sake Janse, Bartele Kramer en Baukje Terwisscha van Scheltinga.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen