Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 18 december 2005 | door Redactie

0

Plaatselijk Belang organiseert ‘Dorpsshop’

Het is herfst geweest en we zitten we tot over de oren in het ‘vrijwillige’ bestuurswerk. We vergaderen met de gemeente, we ontvangen een bus vol PvdA coryfeeën, we vergaderen met de Friese Greiden Groep, we overleggen met omwonenden van de Sylsbrege, we denken na over de bestemming van gebouwen, we werken aan voorzieningen voor jongeren en ouderen, enzovoort, enzovoort.
Al met al een hoop inspirerende, spannende, hoopgevende en soms complexe zaken.
Al die dingen gebeuren op dit moment met een bestuursbezetting van 8 mensen. Van die 7 gaan Ed den Dulk en Sije Bennie Dijkstra ons na de jaarlijkse ledenvergadering begin maart verlaten. Ed omdat hij, zoals bekend, voorzitter is geworden van VV Jirnsum en Sije Bennie omdat hij er alweer vijf jaar als Plaatselijk Belang bestuurder en voorzitter op heeft zitten.
Er zijn dus weer vacatures… Als u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de secretaris. U kunt zich ook aanmelden om zitting te nemen in één van de drie werkgroepen. Het verheugt ons te melden dat Tjalling Gerber zich heeft aangemeld voor de werkgroep Recreatie en toerisme en verder zijn we in gesprek met een nieuwe kandidate voor een bestuursfunctie.

Na de gevallen blaadjes, Sint Maarten, Sinterklaas is het tijd voor de kerstboom en het nieuwe jaar. Daarom maken wij nu al ruimte voor een:

Een fijne kerst en een heel gelukkig 2006.

Werkgroep ‘Wonen’
Ed den Dulk (602286), Petra Esser (601513), Baukje Terwisscha van Scheltinga (601483)
De werkgroep ‘Wonen’ houdt zich op dit moment bezig met de realisatie van vijf nieuwe woningen op de Terp. Op 12 oktober is er voor belangstellenden een door de gemeente georganiseerde inspraakavond in het dorpshuis geweest.
Ook is er een brainstormavond geweest met de gemeente, de Friese Greiden Groep, Els van der Laan van bureau Noordpeil en enkele mensen uit het dorp. Deze avond is ontstaan door de bouwplannen op de oude terp, een van de oude kernen van het dorp. De andere kern is de Wijde Steeg. Hieruit ontstond het idee om deze met elkaar te verbinden waardoor je een veel interessanter woon-, wandel- en leefgebied krijgt tussen het water en de oude terp. Hiervoor moet de gemeenschappelijke ruimte opnieuw worden ingericht. Ondertussen is bekend geworden dat de doopsgezinde kerk aan de Wijde Steeg te koop komt. Weer een kans om na te denken wat we daar mee willen. Reden genoeg om met een diverse groep mensen na te denken over de toekomst van Jirnsum.
De Friese Greiden Groep (voorheen onder meer Woonwille) (verder FGG) vertelt in deze vergadering over hun plannen. Zij willen een proefproject starten in Jirnsum. Zij willen werken aan het vergroten van de leefbaarheid in de dorpen en daarin investeren. Er moet een integraal plan komen voor wonen, werken, zorg en welzijn. Natuurlijk hebben we als uitgangspunt de dorpsvisie. Maar deze moet nader uitgewerkt en er moeten keuzes gemaakt worden. We hopen u in de volgende Stim meer informatie over dit project te kunnen geven.

Dorpshop 2006
Donderdag 19 januari

Een spannende voorzet op dit proefproject van de FGG zal op donderdagavond 19 januari door PBI gegeven worden.
Zet deze datum in uw nieuwe agenda!!
PBI wil een zogenaamde dorpshop organiseren. We nodigen de inwoners van Jirnsum hiervoor uit. We vragen u creatief mee te denken. We zullen u die avond prikkelen met uitdagende stellingen, verrassende plattegronden, spannende kansen enz. enz. Het zal gaan over wonen, werken, voorzieningen, recreatie en toerisme.
U kunt uw vergezichten en uw dromen hierover alleen of met anderen in de dorpshop achterlaten. Zo geven we de dorpsvisie meer kleur en invulling. Er moet worden bijgesteld, prioriteiten verlegd en nieuwe inzichten toegevoegd worden.
Natuurlijk zullen belangengroepen en werkgroepen de mogelijkheid krijgen zich in de dorpshop te presenteren en mensen te werven voor openstaande vacatures.

Werkgroep ‘Voorzieningen’
Imkje de Goede (602995) + vacature (!!!)
Deze werkgroep houdt zich bezig met de plannen rondom de voorzieningen in Jirnsum. Dus de seniorenwoningen, de scholen en de speeltuin. Voor de speeltuin ligt een prachtig plan klaar. De werkgroep is druk op zoek naar geld om het plan gefinancierd te krijgen.
Vanwege de woningbouw gaat het trapveldje op het “paardenweitje” helaas niet door. In overleg met de mensen van de gemeentelijke voetbalvelden en de directie van VV Jirnsum wordt gekeken naar een goed alternatief. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat de kans bestaat dat Jirnsum de primeur krijgt van het noorden namelijk een Panna kooi. Oefenen dus Jirnsum. Zie voor de spelregels de Stim van oktober.
Op 11 december a.s. gaat de nieuwe busdienstregeling in. In de nieuwe busdienstregeling staan veel wijzigingen ten opzicht van de huidige dienstregeling. Voor Jirnsum betekent dit dat er drie busritten worden geschrapt uit het dienstrooster.
De huidige regeling, welke op 9 januari van dit jaar van kracht werd, ondervindt nu in de provincie weer talloze wijzigingen. Jirnsum moet het met drie ritten minder doen. Van lijn 28 van Leeuwarden naar Heerenveen (buiten de vakanties) komen de ritten om 15:13, 16:13 en 17:13 uur te vervallen. (met dank aan www.jirnsum.com )

Werkgroep ‘Recreatie & Toerisme’
Sije Bennie Dijkstra (601300), Luuc Elzinga (0613607564), Tjalling Gerber
In september is Plaatselijk Belang door de gemeente uitgenodigd te praten over de verhoging van de Sylsbrege. Ze laten ons een plan zien gemaakt door Ingenieursbureau Oranjewoud. Het plan lijkt goed aan te sluiten bij de dorpsvisie. Jirnsum heeft al lang de wens om de route beter bevaarbaar te maken en de mooie wateren rondom Jirnsum beter te ontsluiten. De Boarne als alternatief voor de vaarroute over het steeds gevaarlijker wordende Prinses Margrietkanaal. Dit is goed voor het toerisme en dus goed voor de voorzieningen en de leefbaarheid in het dorp.
Er zit vaart achter de plannen omdat het gelden zijn uit het Friese Merenproject (Kompasgelden) die voor 2008 opgemaakt moeten worden.
De omwonenden hebben ondertussen aangegeven het niet met de plannen eens te zijn om redenen van onder andere veiligheid en overlast. We zijn op dit moment met hen constructief overleg aan het voeren om een oplossing voor de knelpunten te vinden. Het is de vraag of het mogelijk is de alternatieven onder de tijdsdruk van de Kompasgelden voor elkaar te krijgen.
Een aantal mensen is actief geweest een alternatief plan te bedenken. Dit is onder meer bij de gemeente neergelegd. De gemeente heeft toegezegd dat ze ons over dit plan zouden informeren. We hebben hier nog geen reactie op gehad.

U ziet het: een berg ingewikkelde, uitdagende, hoopgevende plannen en activiteiten.
Als u nog vragen, opmerkingen of creatieve ideeën heeft dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Renée Ruiten, secretaris PBI, 602529.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen