Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 15 april 2004 | door Redactie

0

Plaatselijk Belang praat mee over ‘Gemeente en communicatie’

De discussie werd gisteravond geleid door twee deskundigen op het gebied van communicatie. Dit zijn de heer prof.dr. Anne van der Meiden, oud-hoogleraar communicatiewetenschappen, en de heer mr.drs. Jan Visser. Voordat ze met de raad in debat gaan, wilden ze graag overleg over dit onderwerp met de besturen van de diverse plaatselijke belangen.

Plaatselijk Belang Irnsum (PBI) greep deze kans met beide handen aan, immers de ervaring leert dat het af en toe best stroef gaat met de communicatie. In een aantal gevallen is dit zelfs eufemistisch uitgedrukt. Aan de andere kant wil PBI het probleem ook niet generaliseren. Maar dat het aandacht verdient staat buiten kijf.

De opkomst viel overigens tegen. Van alle dorpsbelangen namen slechts vier de moeite om deze bijeenkomst bij te wonen. De conclusie dat juist de aanwezigen de meeste communicatieproblemen met de gemeente hebben gaat echter te ver. Maar het bleek wel dat er hier en daar nog veel werk moet worden verzet om tot verbetering te komen.

Na een korte introductie over wat nu feitelijk communicatie is, werd het woord gegeven aan de dorpsbestuurders. Naast de voorzitter van PBI waren dit de voorzitters van resp. Reduzum en Warten en een bestuurslid van Warstiens. Op de keeper beschouwd kwam men allemaal tot dezelfde conclusie: Boarnsterhim moet flink investeren in de verbetering van de communicatie.

Voornoemde geldt zeker ook voor de functie van de dorpencoördinator. Hij wordt immers door de dorpen als de spil in het gemeentelijk web gezien. Hij is dé contactpersoon voor de dorpsbesturen. Er wordt getwijfeld of de functie binnen het gemeentekantoor wel goed ingebed is. Ook willen de dorpsbesturen meer weten over de bevoegd- en verantwoordelijkheden van deze functionaris.

De discussieleiders gaan eind april met de raad om te tafel. Er wordt rapport opgemaakt en men komt met aanbevelingen, gegoten in een soort communicatieplan. Voor de zomer moet alles afgerond zijn. Of de term ‘Blunderhim’ dan definitief tot het verleden behoort …
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen